QƏDİM SİVİLİZASİYALAR

1. Xatt sivilizasiyası. Xatt sivilizasiyası – müasir Anadolu (Türkiyə) ərazisində, bizim eradan əvvəl 26 və 18- ci əsrlər arası məskunlaşmışdı.

Read more