OBSESSIV-KOMPULSIV POZUNTU (OKP)

OKP- təşviş pozuntusudur, sarışan hallar nevrozu kimi də tanınır. Obsessiv-kompulsiv pozuntu (OKP )sarışan fikirlərin (obsessiya) və ya sarışan hərəkətlərin (kompulsiya),

Read more