Sənət və yaracılıq.İnsan sadəcə bioloji varlıq deyil. Təkamül və sənət. Sənət nədir? Yaradıcılıq nədir? Adəm kimdir? Təkamül sürəcində sənət. Təxəyyül və təsəvvür. Statik olanların dinamikləşməsi

SƏNƏT VƏ YARADICILIQ

Sənət, insanın sadəcə bioloji varlıq olmamasının ən gözəl nişanıdır. Minilliklərdir insan bioloji və fizioloji inkişaf edib təkamül etdikcə, hələ də

Ardını oxu