LAO TZE-DƏN İNCİLƏR

Ağıllı adam yarışmaz, beləcə kimsə ona qarşı qazana bilməz.
Başqalarını bilən kimsə məlumatlı, özünü bilən kimsə müdrikdir.
Bilənlər danışmır, danışanlar bilmir.
Bilmədiyini bilmək ən yaxşısıdır. Bilməyib də bildiyini sanmaq təhlükəli bir xəstəlikdir.
Çətinliklərin öhdəsindən gəlmək yüngüldən, əzəmətliliyin həyata keçməsi azacıqdan başlayır, ona görə ki, dünyada çətinliklər asanlıqdan, əzəmətlilik isə azacıqdan törənir.
Ən böyük fəth mübarizə etmədən qazanılar, ən müvəffəqiyyətli idarəçi əmr etmədən idarə edər.
Heç bir zaman bir insanı mühakimə etməyin, o vaxta qədər ki, siz uzun bir yolu onun çəkmələri ilə qət etməmisinizsə.
Həyat qısadır – ona görə də vaxt itirməyə dəyməz, ondan həzz almaq lazımdı.
Kim ki düşünür – o hər şeyi dərk edir, deməli, heç bir şeyi bilmir!
Qanun və qərarların çoxluğu cinayətlərin az olması demək deyildir, əksinə.
Ləyaqətlilərin qanunu – yaxşılıq edib və savaşmamaqdı.
Minlərlə kilometrlik bir səfər belə, tək bir addımla başlar.
Minlərlə kilometrlik bir səyahət ilk addımla başlar.
Öz düşüncələrinizə qarşı ehtiyatlı olun, onlar – əməlin başlanğıcıdır.
Pisliyi ədalətlə, yaxşılığı yaxşılıqla qarşıla.
Sizi idarə edənlər – sizi qəzəbləndirənlərdi.
Üzdən sərt və daxildən yumşaq olmaqdansa, üzdən həlim, daxildənsə möhkəm olmaq yaxşıdı.
Yontu ustasının işini etməyə qalxan əlini şikəst etməzsə şanslı sayılır.
Yaxşı bir səyyahın məqsədi bir yerə çatmaq deyil.
Zəka – şeylərin mahiyyətinin anlaşılmasıdır.

Hazırladı: Vüsaləddin Rüstəmov

Beyenmeler
0   4  
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +20 (from 20 votes)

Vüsaləddin Rüstəmov

Fitret.az idarəçisi. Mühəndis. Fikir və düşüncə yazıçısı.

- Sayt ünvanı

 
TwitterFacebookGoogle Plus

YOQA HAQQINDA

yoga-fitret“Yoqa” sözü öz mənşəyini sanskrit dilindəki “yuq” sözündən götürür ki, o da tərcümədə “birləşmə”, “qovuşma”, “tövhid” mənasını verir. Yoqa – altı əsas ortodoksal hind fəlsəfi sistemindən birini təşkil edir. Bu təlim ilk dəfə sistemli şəkildə qədim hind müdriki Patacalinin (m.ö. I əsr) “Yoqa sutra” əsərində təsvir edilir. Ümumi halda, yoqa sistemi – xatxa-yoqa, raca-yoqa, karma-yoqa, jnani-yoqa, bxakti-yoqa və s. kimi mərhələlərə bölünür.

Yoqa təlimi xəstəliklərin yaranmasına dair ən müasir elmi baxışlardan biri olan psixogenlik anlayışı ilə səsləşir. Bu təlim vurğulayır ki, xəstəliklərin və bədbəxt hadisələrin başımıza gəlməsində indiki və bundan əvvəlki maddi həyatımızdakı niyyət və əməllərimiz, əsəblərimiz səbəbkardır.
Yoqa təliminə görə insanın psixiemosional halları 7 əsas enerji mərkəzi vasitəsilə idarə olunur və həmin mərkəzlərə uyğun emosiyalar elə həmin mərkəzlərə uyğun orqanların ya normal işləməsinə, ya da xəstəliyinə səbəb olur .

Hansı mənfi psixoemosional vəziyyətlər xəstəliklər yarada bilər? Bunu açıqlamaq üçün 7 enerji mərkəzi onlarla bağlı olan psixoemosional vəziyyət barədə qısa məlumat verək:

Birinci bədənimizdə ən aşa aşağıda – aralıq adlanan yerdə – yerləşən enerji burulğanı mərkəzinə yoqlar “muladhara” deyirlər. Bu mərkəz bədənin əsas dayağı sayılır və bir çox instiktiv emosiyalar – özünüqoruma hissi, qorxu, aqressiya bu mərkəzlə bağlıdır.  Bu mərkəzə bağlı emosiyaların həddən artıq olması bəzi orqanları – düzbağırsağı, uşaqlığı, prostat vəzini, böyrəkləri və böyrəküstü vəzni, sümükləri, əzələləri və dişləri, onurğanın bel və omba hissəsini zədələyə bilər.
İkinci enerji mənbəyi göbəkdən bir az aşağıda qərar tutub, buna “svadhistana” deyirlər. Buna “həyat eşqi” mərkəzi də demək olar . Günahkarlıq duyğusu da bu mərkəzə aid edilir. Bu duyğunun həddindən çox və uzunmüddətli təsiri cinsiyyət üzvləri və yoğun bağırsağın işini poza bilər .
yoqa-fitretÜçüncü enerji mərkəzi “manipura” adlanır və göbəkdən bir qədər yuxarıda yerləşir. Bu mərkəz qəzəb, kin duyğusu, iradə və intellektual fəaliyyətlə bağlıdır. Psixoemosional tarazlıq pozularsa, iddialılıq və qəzəblilik həddindən çoxdursa, qaraciyərin, mədə və onikibarmaq bağırsağın, öd yollarının, mədəaltı vəzin fəaliyyəti pozulacaqdır.
Dördüncü enerji mərkəzi – “anahata” adlanır və ürək səviyyəsində yerləşir. Sevgi kədər, inciklik duyğuları bu mərkəzlə bağlıdır. Həddən artıq kədərli olmaqla ürək və damar sisteminin, ağ ciyərlərin işini pozmaq olar.
Beşinci enerji mərkəzi “vişuda” adlanır. Doğru və yalan anlayışlara, nitqə bağlıdır. Boğazımızın səviyyəsində yerləşir. Yalançılıq, başqaları haqda iftira danışmaq, fikirləri açıq söyləyə bilməmək və s. nəticəsində, tez-tez boğazağrıları, qalxanabənzər vəzin xəstəlikləri, səs tellərinin və bronxların zədələnməsi baş verər.
Altıncı enerji mərkəzi “aqya” adlanır; elmi və ruhi kəşflər, illüziyalar və özünüaldatmalar bu mərkəzlə bağlıdır. Əgər insan hadisələrin reallığı hissindən uzaq düşərsə, hipofizin, gözlərin, burun-udlağın, onurğanın problemləri ilə rastlaşar.
Nəhayət, yeddinci mərkəz “saxasrara” adlanır. Yüksək mənəvi dəyərlərin, Tanrı ilə ünsiyyətin mərkəzidir.

Əgər insan yalnız dünyəvi meyllərlə yaşayırsa başağrıları, boyunağrıları, nevrozlar və s. törəyir.
Beləliklə sizə müəyyən qədər məlumatlandırdıq. Pozitiv, enerjik olun, həyatı sevərək yaşayın.

Mənbə: “Discovery” jurnalı
Hazırladı: Naz Ramizqızı

Beyenmeler
1   3  
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +31 (from 33 votes)

Vüsaləddin Rüstəmov

Fitret.az idarəçisi. Mühəndis. Fikir və düşüncə yazıçısı.

- Sayt ünvanı

 
TwitterFacebookGoogle Plus