İMMANUEL KANT SÖZLƏRİ

Xüsusi

 

İmmanuel Kant, idrakı ilə təcrübəsini birləşdirərək nəhəng bir şəxsiyyət portreti cızmışdır. O portretdən bəzi cizgiləri sizə təqdim edirik:

* Başqalarını şəxsi məqsədlərini gerçəkləşdirmək üçün vasitə olaraq görmə.

* Ağlımda maraq,şübhə və hörmət oyandıran iki şey var: Üzərimdə ulduz kimi parıldayan cənnət və içimdəki əxlaq qanunu.

* Bizlər sirlərlə dolu bir kainatda bir yuxunun yuxusunu görməkdəyik. Gerçəkdə bildiyimiz heç bir şey yoxdur. Bildiyimizi sandığımız şey yalnız hadisələrdir. O hadisələr ki, bilmədiyimiz bir varlıqla əsla bilməyəcəyimiz bir varlığın bir-birlərinə olan əlaqəsindən doğulmuşdur.

* Böcək olmağı qəbul edənlər, ayaqlar altında qalıb əzilməkdən şikayətlənməməlidir.

* İnanca yer vermək üçün məlumatı bir kənara qoydum.

* Elə davran ki, davranışların prinsip halına gəlsin.

* Məcburi yalana güzəşt getmək olar, amma ona haqq qazandırmaq olmaz.

* Təsəvvür böyük rəssamdır, daha artıq, sehrkardır.

* Аğıl ən çox qaranlıqda yaxşı işləyir.

* Əgər kimsə bütləşdirilirsə və göylərə qaldırılırsa, onda digər adamlar arasında fərq itir, çünki yeganə meyar həmin bütə pərəstiş dərəcəsi olur.

* Biz ancaq öz elədiklərimizi anlayıb başqalarına anlada bilərik.

* Dünya nizamı özünün ölçüyəgəlməz möhtəşəmliyi, hər yerdən parlayan sonsuz rəngarəngliyi və gözəlliyi ilə bizi səssiz təəccübə gətirir. Əbədi və ciddi nizama müvafiq olaraq vahid ümumi qanundan necə gözəlliklərin, necə möhtəşəmliyin çıxdığını görəndə isə ağıl bir başqa cür heyrətlənir.

* İztirab fəaliyyətə çağırışdır. Yalnız iztirablar vaxtı biz həyatımızı hiss edirik.

* Bir balaca fikirləşsək, o saat özümüzdə hər hansı günah tapmış olaraq.

* Döyüş xalqların heyvanca var olma vəziyyətidir; barış isə insanca var oluş vəziyyətidir.

* Başqalarının etdiyi səhvlərdən ötrü hirslənsəniz, onları deyil özünüzü cəzalandırmış olarsınız.

* Bütün sahib olduğumuz məlumatın təcrübə ilə başladığına şübhə yoxdur.

* Əxlaq insanın xarakterində olmalıdır.

* Zaman, səssiz bir mişardır.

* Əgər insan Allahın iradəsinə tabedirsə, onda o, təbiətlə həmahəngdir.

* Fərd ölməyə məhkumdur, bəşər övladı – olümsüzdür.

* İnsan öz yaxın ətrafından, digər insanlardan hətta zəhləsi də getsə, onlarsız yaşaya bilməz.

* Dahilik elə işlər görməkdir ki, onları başqalarından öyrənmək və başqalarına öyrətmək mümkün deyil.

* Hər nə qədər inanmasam da Tanrının varlığını qəbul etmək lazımdır.

* Aydınlanma adamın öz ağlını istifadə etməyə cürət etməsidir.

* Gözəllik əxlaqi xeyirin rəmzidir.

* Əgər insan Allahın iradəsinə tabedirsə, onda o, təbiətlə həmahəngdir.

* İnsanlar işığı görməz, işıqla görər.

* İki cür könül xoşbəxtliyi var: I. Ruhi sakitlik vә ya taledәn razılıq (qәmli vicdan). II. Hәmişә şәn ürәk. Birincisi insanın özündə heç bir günah hiss etməməsi nəticəsində, dünyəvi firavanlığın heçliyini aydın dərk etməklə yaranır, ikincisi isə təbiətin bəxşişidir.

* Bütün canlıların qulaq asdığı ilahiyyat səsidir. Heyvanlar dünyaya gәlәn kimi öz qüvvәlәrindәn düzgün istifadә etmәyi bacarırlar, yәni özlәrinә ziyan vurmurlar. Мәsәlәn, qaranquş yumurtadan çıхan kimi, hәlә gözlәri açılmamış elә elәyir ki, nəcisləri yuvaya düşmәsin. Buna görə heyvanların qulluğa (yemək, istilik və müdafiə tələbatından başqa) qətiyyən ehtiyacı yoxdur.

* Həyatın müxtəlif çətinliklərinə qarşı üç şey hədiyyə edilmişdir; Ümid, Yuxu və Gülmək

Hazırladı: Psixoloq Rübabə

Beyenmeler
0   3  
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +14 (from 16 votes)

Psixoloq Rübabə

Fitret.az yazarı. Psixoloq.

- Sayt ünvanı

ELMLƏ DOLU DÜNYADA ELMSİZ OLMAQ

insanın inşaasıİnsanın ən böyük problemi elmlə əhatələnmiş dünyada elmsiz, informasiyasız qalması, habelə, bunun fərqində belə olmamağıdır. Çünki informasiyanın onun özündə irəliləmə yaratmadığını, hissi ehtiyaclarını qarşılamadığını hiss edən hər şüurlu varlıq bunu dəyişdirmək üçün həsrətlə və səylə, pərdələnmiş gerçək bilginin axtarışına başlayacaqdır. Başlamırsa, demək halından məmnundur, durumunu kafi görməkdədir, bildiklərinin kənarında sonsuz biliklər olduğunu düşünə bilməyəcək qədər  qavrayış sahəsi dardır.

İnsanlıq minlərlə ildir uyudulmaqdadır. Bəzən görə biləcəkləri həqiqətlər açıqlıqla ifadə edilərkən onlar özlərini  bütün bunlardan məhrum buraxmaq inadındadırlar və beləcə həyatlarına davam edərlər. İnsanın ilk yaradılışındakı böyüklüyünü yenidən əldə etməkdə bilgisiz, istəksiz və çətinliklər içində olması, hətta elə şərtləndirilmiş həyata, bir sıra güclərə  aludə olması, Tanrısal məlumatın insanlıq üçün bu günə qədər bildirilmiş informasiyalarla hər şeyin çözüldüyünü, bütün sualların cavab tapdığını, yaşam tərzlərinin qaydasında getdiyini düşünür və buna inanır.

İnsan təmtəraqlı rəhbərlik mərkəzlərində insanlar, bəzəkli geyimlər içindəki nüfuzlar  tərəfindən yönəldilmiş, hər zaman  nəzarət altında tutulmuşdur. Bəzilərinin böyük maraqları üçün, bu dünyanın hər yerində həmin marağa xidmət edən hər təlimdə belədir. İdarə olunan insan, ona təqdim olunanla kifayətlənər, axtarmaq, daha çoxunu istəmək ehtiyacı hiss etməz. Bu da yaradılışın möhtəşəmliyini, ağlasığmaz böyüklüyünü və onu Yaradanın böyüklüyünü görməməzlikdən gəlmək, hətta dolayı yolla şüursuzca inkar etmək deməkdir.

insanlar uyudulmaqdadırAmma, həyat insanın insan modeli olaraq yaradılmadığını, dəyər və funksiya baxımından çox fərqli və böyük olduğunu göstərir. Çağ bunu reallaşdıracaq çağdır, zaman bu zamandır.

İnsanın bu gün iki  DNT  zəncirinə sahib olduğu məlumdur. Elm tərəfindən bu zəncirdəki şifrələr həll edilməyə çalışılır. Elm, əslində  insanın iki yox,  on iki DNT zəncirinə sahib olduğunu deyir.  Başlanğıcı belə möhtəşəm olan insan deyilən varlıq, davam edən zaman içində özünün DNT- nin dağılmasına səbəb olmuş və varlığını iki  DNT-nin şifrələriylə davam etdirməyə məcbur buraxmışdır, buraxılmışdır. Bu əməliyyat əsnasında xüsusi DNT-nin qəlibi insan hüceyrələrində qalmış amma funksiyasını itirmiş və məlumatdan uzaqlaşdırılmışdır. Kainatda var olan hər varlıq bizim kimi maddi qidalarla bəslənməz. Əslində insan da şüur enerjisiylə bəslənməkdədir, amma bədəni onu saf halıyla işləyəcək quruluşda olmadığı üçün maddi bir vasitə istifadə etmək məcburiyyətindədir. Hər canlı özünə görə şüurludur. Halbuki bəzi aktivlərin buna ehtiyacı yoxdur. Saf şüur enerjisi onların qidasıdır. Bu varlıqlar həm işığın həm də qaranlığın varlıqları ola bilər və onlar da təkamül etmək ehtiyacı hiss edirlər.

İnsan irqi, bu dəyişmənin sonunda yalnız həyatda qalacaq və üst məlumatlardan uzaq yaşayacaq dar bir həyatı davam etdirməyə başlamış, bu qıtlıqda özünə verilən məlumatlar nisbətində bir inkişaf içində yaşamağa məcbur buraxılmış yerdə kölələşdirilmişdir. Bu, həmin əməliyyatları edənlər üçün əhəmiyyətli idi, çünki özləriylə eyni məlumatlara sahib olub idarə edildiyini, kölələşdirildiyini fərq edən lakin şüur açıqlığına hələ çatmamış insan ancaq əslindən uzaqlaşdırılaraq nəzarət edilə bilərdi, bu üsul dünyada hələ də etibarlıdır.

1382121632_65Çoxallahlılıq dövrləri insanı kölələşdirərək təbiətdən qoparma, əslində aid olduğu bütünlükdən uzaqlaşdırma və bir fərqli dəyərə tapınmasına yol açma dövrüdür. Göydən gələn tanrılar, işıq toplarıyla, yüksək titrəşmələriylə və möcüzələri ilə insanları təsirləndirdilər. Kimisi insanlığın xeyirinə çalışarkən əksəriyyəti davaçı, qısqanc, mərhəmətsiz, insan qızları ilə əlaqəyə girib gen dəyişmələrinə səbəb olan, duyğudan xəbərsiz, bir-birləriylə belə dolana bilməyən və o günə qədər çox daha yüksək duyğu ilə yaşayan insana, fərdi sahib olma ehtirası səbəbindən onun istəklərini necə əldə edilə biləcəyini aşılayan, ona qazanmaq üçün müharibə etməyi öyrədən, bir-birləriylə də mənfəətləri üçün muharibə etməkdən çəkinməyən insan beyninin yaratdığı qəribə tanrılar.

İlk tanrıların bu gün dünya üzərində təsvirlənmiş heç bir görünüşləri yoxdur. Onlar ilk mədəniyyətləri qurmuş amma o böyük mədəniyyətlər keçmişin ani qaranlıqlarında itmişdir. Misal, Atlantidadakı Mu və Lemurya. Əvvəlki böyük mədəniyyətin bu gün cənub buzlaqları altında olduğunu izah edir. Bəlkə də qütb dəyişməsində buzlaqlar əriyib bəzi qalıqlar aşkara çıxdığında, insanlıq keçmişinin daha köhnə dövrlərinin yaxın şahidi olacaqdı. Bilinən tariximizdəki tanrılar əvvəl yaradılışı zənginləşdirmək, sonra da onun möhtəşəmliyini öz xidmətlərində istifadə üçün gəlmişlər. Əslində, bu gün onların  çoxu heç də tapınılacaq olmayan varlıqlardır. “Amma, insandan çox daha güclü və fərqli xüsusiyyətləri var, elə isə onlar tanrıdırlar!” Bu anlayışı ustaca insanların zehninə işlədilər və manipulyasiyaya başladılar. Halbuki insanı sevgisiylə ən mükəmməl şəkildə yaradan İlk Yaradıcı Tanrı bu gün də  bilinməyən Tanrıdır. Mifologiya, iz buraxmaq istəyən çox tanrılı dövrün insanlığa özünü unutdurmamaq üçün hədiyyəsidir.

Adəm və Həvva“Adəm və Həvva” hekayəsindəki “insanlığın böyük enişi” bəhsilə DNT-nin dağıdılmasına səbəb olan dövrün – insanların bütün yüksək xüsusiyyətlərini itirdiyi zamanın başlanğıcı, cənnətdən qovulmaq simvolu ilə – insanın yüksək tezliklərdə, gərçək məlumatlardan məhrum buraxılması və yenidən ilk yaradılışındakı mükəmməlliyə çata bilməsi üçün maddi dünyada təcrübələrə girişməsini izah edər. Biz Adəm və Həvva simvolunun məhsullarıyıq. Məlumatlar, on üçüncü Adəm və Həvva nəsli olduğumuzu söyləyir. Adəm və Həvva Yaradılış planının dünya üzərindəki qadın və kişi enerji təcrübə fiqurlarının əsl olan yaradıcı, enerjinin iki qütbünün bütünləşdiyində meydana gələcək üçüncü bir yüksək nöqtənin əldə edilməsi üçün ahəng və tarazlıq içindəki aktdır.

Bu zamanda insanlıq bədənsəl və ruhi sistemsəl yardımlarla reallaşacaq on iki zəncirli xüsusi DNT- sinə qovuşmaq üçün hazırlanmadadır,  Zehni, bədənsəl və duyğu ölçüsündə reallaşan bu hazırlıq, enerjiyə qarşı olan zehinlərdə böyük təxribat edərkən onu qarşılamaq və bəzəmək üçün lazım olan addımları atan varlıqlara yalnız sevinc və sevinc gətirəcək. Bunun üçün – insanın qaranlıqdan və sərhədlənmiş həyatdan xilas olması üçün insanlığa çox şey öyrədilməkdədir. Gələcək olan işıqdır, çünki işıq məlumatdır, qaranlıq məlumat yoxluğudur.

Dəyişməlidir insan! – ilk yaradılışındakı özə qovuşmaq üçün!  O bilinməyən Tək Tanrı bunu murad etmişdir və buna görə də insanın yaradıcı (inşaedici ) tanrılara insanın orjinala  dönməsini təmin edilməsi üçün insanların onlara inanmasına icazə vermişdir.

Kiçik hərflə yazılan tanrı, O bilinməyən Tək Tanrı deyil. Ondan işıqlanan yaradıcı varlıqlardır, eynilə insana da başda verilmiş olan işıq kimi…

Mənbə: http://www.dostsite.org
Hazırladı:  Fidan Eyvazzadə

Beyenmeler
0   2  
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +14 (from 14 votes)

Fidan Eyvazzadə

Fitret.az yazarı. Müəllim.

 
Facebook

ANARXİST İNƏK

Bu gün bir dəyişiklik edərək vaxt tapıb televizoru açdım. Bir türk film çıxdı qarşıma, “Sürgün İnək”. Gördüm bəyəndiyim aktyorlarla doludur, kənd həyatı çox təbii şəkildə təsvir edilib, işıq, mənzərə, dialoqlar çox yaxşıdır, kanalı dəyişə bilmədim.  Qəribə mövzusu var idi.

anarxist-inəkBir ər-arvadın övladları kimi sevdiyi bir inəkləri var. Bir gün inək, sahibinin yanından qaçır, kənd məktəbinin həyətinə girir. Balaca bir uşağın inəyi hürkütməsi ilə inək başıyla yaxınlıqdakı Atatürk büstünü qırır, inəyin sahibi bu hadisəni gizlətməyə çalışsa da, sonradan işin üstü açılır, bütün kənd bir-birinə dəyir. Vəzifəsinin tam olaraq nə olduğunu anlamadığım biri isə (şəhərdən göndərilmiş müfəttiş) gəlib düşür ortaya ki, bəs siz hökümətə qarşısınız, anarxistsiniz, inəyə təlim keçib onu hökümətə qarşı ayaqlandırmısınız. İndi ya bu inəyi kəsməlisiniz, ya da ki, ikiniz də həbs olunacaqsınız. Çox sevdikləri inəklərini kəsməyə qıymayan sahibləri də onu gizlincə başqa kəndə aparır. Bu “vəzifəli adam” isə inəyin tapılıb kəsilməsi üçün əlindən gələni edir. Atatürk büstünü qıran müxalif inək ölümlə cəzalandırılmalıdır! Tez-tez də “yuxarıdan” zəng gəlir ki, bəs tez elə kəsilsin inək. Müfəttiş o zəng edəndən qorxub çəkinir, kənd camaatı da müfəttişdən.
Bu azmış kimi başqa bir problem də vardı. Kişinin dinlə bağlı heç bir bilgisi yox idi  və insanların dindar olmasına da qarşı idi. O, kəndi gəzib hər yeri yoxlayırdı, insanlar da dinləri bağlı hər şeyi gizlədirdilər. Məsələn, Muxtarın ofisindəki “şəriət” kitabı Muxtarın oğlunun yaddan çıxardığı kitab (muxtar buna görə oğlunun ağız-burnunu qıracaqmış), məsciddəki kürsülər isə karate öyrənən uşaqların məşq edərkən qırdığı taxta olurdu. Hətta əzan yerinə Motsartin 41-ci sinfoniyasını oxutdular. Bütün əhali çox gərgin bir şəkildə çalışırdı ki, şəhərdən göndərilmiş bu möhtərəm şəxsiyyət bunların dindar olduğunu bilməsin, inəkdən də əl çəksin. Heç nə üstündə əhalini incidib hüzurlarını qaçırmaq, bundan da nəsə qazanc əldə etmək istəyən, görmədiyi inəklə düşmənçilik edən, anlayışsız, eqoist, sadəcə öz dediyini eşidən dövlət adamı və ondan çəkinib, hər şeyini gizlətməyə çalışan əhali təsvir olunmuşdu. Sırf vəzifəsi olduğuna görə hamıya sözü keçirdi, heç kəs etiraz etmirdi, sanki bu saat hamısını güllələmək ixtiyarında idi. Filmin əvvəlində deyilir ki, yaşanmış hadisədən götürülüb. Əslində bunlar həmişə yaşanır. İnsanlar gücünün fərqində olmur, vəzifəsi olanin daima güclü olduğunu qəbul edir və bunu əsla sorğulamır.

anarxist-inəkHamıdan fərqli olaraq yalnız bir nəfər müfəttişə bunun heç də demokratik olmadığını dedi. Müfəttişin cavabı isə maraqlı idi :
“Bura demokratik ölkədir, məsələn, mənim demokratik olmadığımı deməniz sizin demokratiyanız, sizin haqqınızda şikayət yazmaq mənim demokratiyam, mənim şikayətimə görə sizin haqqınızda hökm vermək isə dövlətin demokratiyasıdır…

Müfəttiş anarxist cinayətkarın kəsilmədiyini öyrəndi və onu axtarib tapdı. Sonra inək kişini vurub palçığın içinə saldı. Bütün kəndin etmədiyini inək etdi, görünür, müfəttişin yüksək vəzifəsi inəyin vecinə deyildi, sadəcə olaraq narahat edilmək istəmirdi.
İnək hamısından daha ağıllı görünürdü…

Müəllif: Aytac Həsənova

Beyenmeler
0   2  
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +13 (from 13 votes)

Vüsaləddin Rüstəmov

Fitret.az idarəçisi. Mühəndis. Fikir və düşüncə yazıçısı.

- Sayt ünvanı

 
TwitterFacebookGoogle Plus