MÜXTƏLİF ALLAH TƏSƏVVÜRLƏRİ

dinlər tarixiBir dindar qadın var. Allahdan danışır, başı bağlıdır, ibadət edir, oruc tutur və s.  Təbii ki, əxlaqdan bol-bol danışır. Ancaq özü insanları acılayır, qaraqışqırıq salır, həyasızlıq edir, haqsız yerə işlərini düzəltmək üçün hamıya şər atır. Deyirlər bəs bunun dini necə oldu? Məgər dindar olub bu sifətlərdə olmaq olar?

Mən də dedim ki, o qadın öz tanrısına inanıb ibadət edir, bizim isə öz tanrılarımız var. Onun tanrısı o qadını bu hərəkətlərə alışdırır, bizim tanrılarımız isə bizə başqa şeyləri buyurur.

Dedilər mənə ki, əstəğfirullah, Allah birdir və şəriki yoxdur. Dedim təbii ki, hər şeyin Birdən başlaması məntiqlidir. Çünki istənilən durumda varlığın ilki olmalıdır ki, ondan hər şey törənsin.

Ancaq eyni zamanda Allahın bir olması o demək deyil ki, insan beyinlərində, düşüncəsində o eynidir. Çünki hər bir insanın tərbiəsi, mədəniyyəti, dünyagörüşü, çevrəsi, düşüncə tərzi, anlama dərəcəsi və s. fərqlidir. Ona görə də istənilən şeyə münasibət mütləq fərqlidir.

Bundan başqa biz dünyanı duyğu orqanlarımızın vasitəsi ilə qavrayırıq, dərk edirik. İnsanın bir neçə düyğu orqanları vardır, onlar isə eyni şey haqqında fərqli xəbərlər verir. Örnək üçün bal ilk baxımdan ikrah hissi doğurur, ancaq o dadlıdır. Ona görə də bilinmir ki, onlardan hansına üstünlük verilməlidir. Deməli duyğu orqanları bizə fərqli bilgilər verir.

dinlər tarixi, tanrılarBundan sonra duyğularla gələn xəbərlər düşüncə ilə qavranılır və şeylər haqqında nəticələr çıxarılır. Burda da problemlər yaranır. Gəlinən nəticələr məsafə və yerin təsiri altında irəli sürülə bilər. Hər bir şey tutduğu məsafə və yerdən asılı olaraq bizə müxtəlif cür görsənir. Örnək üçün gəmi uzaqda kiçik, yaxında isə böyük görsənir.

Başqa canlılarda da belədir. Canlıların duyğuları fərqlidir, hər bir canlı dünyanı özünəməxsus tərzdə görür və qavrayır. Örnək üçün bizim ağac gördüyümüz şeyin üstündə gəzən qarışqa o ağacı bəlkə də yol kimi görür. Deməli eyni şey çeşidli canlılar üçün müxtəlif görsənir. Beləliklə biz şeylərin yalnız bizə görsənən özəlliklərindən danışa bilərik. Onların təbiəti haqqında heçnə deyə bilmərik.

İndi biz çevrəmizdə olan şeylər barəsində fərqli baxışlarımız vardırsa,onda gözə görükməyən və duyulmayan Allah haqqında necə hamı üçün bir olan təsəvvür yaradıla bilər? Bu qəti olaraq imkansızdır.

Təbii ki, Allahı da hər adam bu amillərin əsasında qəbul edir. Deməli Allahın birliyini bəyan etsək belə biz onun təbiətinə vara bilmirik və onun haqqında eyni təsəvvür yarada bilmirik. Hər kəs öz düşünsə səviyyəsi və duyğu özəlliklərinə əsaslanaraq öz tanrı təsəvvürünü yaradır. Sonra isə bu təsəvvürlərinin əsasında davranır və dünyanı onlara uyğunlaşdırır. Deməli insan dünyaya deyil, dünya insana uyuşur. Bu da o deməkdir ki, insanların içində dünya fərqli görsənir. Belədirsə, onda insanların mənəviyyətında fərqli tanralar vardır.

Buna görə də hər adam özünü doğru, başqasını haqsız görür. Eyni zamanda hamı Allaha yalvarır ki, ona yardım etsin. Onda belə çıxır ki, Allah hər adamın özəlliklərinə uyğundur. Belədirsə, onda o həmən bir Allah deyil. O adamın özəlliklərindən doğmuş tanrıdır. Yenə də belədirsə, onda hər adamın öz tanrısı var. Bəli, o tanrılar əslində yoxdur, insan mənəviyyatının məhsuludir. Ancaq insanlar onlara (özlərində yaratdıqları tanrıya) tapınır. Çünki bir olan Allahın təbiəti onlardan kənardadır. Bir Allahı heç kəs dərk edə bilməz.

dinlər, tanrılarBax buna görə də dindar fitnə törədib, özünə Qurandan haqq qazandırır. Başqası isə həmən Qurana istinad edərək onu haqsız bilir. Biri deyir İslamda terror yoxdur və müqəddəs mətnlərdən istinadlar verir. Başqası isə həmən müqəddəs mətnlərə istinad edərək başqalarına ölüm hökmü verir. Din adı ilə əskik hərəkətlər edən, başqalarının haqına girən, dövlət əmlakını talayan və s. dindarlar azdırmı? Məsələ burasındadır ki, onların hamısının tanrıları fərqlidir.

İç dünyaları bir-birinə bənzəyən adamların təsəvvür etdikləri tanrıları o adamları birləşdirir və onların tanrıların da eyniləşməsi baş verir. Deməli bir toplu insanların təsəvvürlərində belə bənzər bir tanrı ola bilər ki, o başqa toplu insanların təsəvvürlərində olan tanrıdan fərqlənsin. Onda bu toplu insanlar bir tanrıya, başqaları isə başqa tanrıya tapınırlar. Hamı da öz tanrısını həqiqət bilir və iddia edir ki, elə onun anladığı tanrı dindəki bir Allahdır. Ancaq əslində bu onun təsəvvüründən başqa bir şey deyil.

Beləliklə bu dünyada insanlar qədər çox tanrılar var. O tanrılar insanlarda yaşayır, onların düşüncəsinin məhsuludur. Təbiətdə isə gerçək bir Allah var. Ancaq onu dərk etmək olmur. Bəlkə də O özü kimə istəsə o qabiliyyəti verə bilər. Ancaq versə belə, heç kəs bunu bilməyəcək. Çünki insanların dünyaları fərqlidir.

Müəllif: Aydın Əlizadə

Beyenmeler
0   4  
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +15 (from 19 votes)

Vüsaləddin Rüstəmov

Fitret.az idarəçisi. Mühəndis. Fikir və düşüncə yazıçısı.

- Sayt ünvanı

 
TwitterFacebookGoogle Plus

ACGÖZLÜK DEPRESSİYA YARADIR

Dövrümüzdə dünya iqtisadiyyatı gündən-günə sürətlə inkişaf edir. Genişlənən iqtisadiyyat və böyüyən istehsalçı-istehlakçı münasibətləri də öz növbəsində yeni problemlərə yol açır. Mütəxəssislər sürətlə artan istehlakçı tələbatının səbəbini “acgözlük” faktorunda görürlər. O cümlədən “nə qədər çox şeyə sahib olsaq, o qədər çox xoşbəxt olarıq” düşüncəsinin də zamanla yanlış düşüncə olduğu meydana çıxdı. Belə ki, çox vaxt sahib olduqlarımız bizə yetərli gəlmir və bütün ehtiyaclarımızı ödəsək belə yenilərinin axtarışına çıxırıq. Lazım olduğundan çox qidalanırıq, alış-veriş edirik, daha çox seksual münasibət axtarışında oluruq və zaman keçdikcə bütün bunları daha çox istəməyə başlayırıq.karyera sindromu İş yerlərimizdə də “acgözlük” edirik və kariyeramızda yüksəlişə doğru gedən yolda səhvlərə yol veririk. Pul qazandıqca daha çox qazanmaq istəyirik. Bütün bunlar isə bizə stress yaşadır, həyatımızı yaşanmaz hala salır, daha az şeylərdən zövq almağımıza, “acgöz” və şikayətçi olmağımıza səbəb olur. Bədənimiz doysa da ruhumuz ac qalır. Belə vəziyyətdə isə içimizdə olan mənəvi boşluğu doldura bilmək üçün mənfi davranışlara əl atırıq.
Aparılan araşdırmalarda bəzi əsas ehtiyacları ödəmək üçün lazım olan maddi vəsait ilə reallıqda lüks ləvazimatlara ödənən maddi vəsait müqayisə edildikdə inanılmaz mənzərə meydana çıxır. Belə ki, bütün dünya üzrə qadınlar bir il ərzində makiyaj vasitələrinə 18 milyard, parfumeriyaya isə 15 milyard dollar pul xərcləyirlər. Davamlı olaraq bədənə “pul xərcləmək” və bədənimizin sərhədsiz tələblərini həyata keçirməyə çalışmaq bir çox xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. Elm və texnologiyanın sürətlə inkişaf etdiyi müasir dövrdə şəhərləşmə, ticarət, sənaye, turizm və digər bütün sahələrdə olan yüksəliş insanın mənəvi və ruh sakitliyindən çox maddi varlığına xidmət edir.

Yaşadığımız dövrdə istehlak artımı istehsalın çox böyük rəqəmlərə çatması və minlərlə yeni məhsulun bazara çıxması ilə özünü göstərir. Bundan əlavə bu məhsulları insanlara ehtiyac olaraq aşılamaq və satışını həyata keçirmək üçün reklam kompaniyaları həyata keçirilir. Bütün dünya miqyasında hər il təxminən 500 milyard dolların xərcləndiyi reklam kompaniyaları insanları boyuk bir rəqabətə cəlb edir. Davamlı olaraq istədiklərimizi alırıq, amma xoşbəxt deyilik. Çünki daha çox şeyə sahib olduqca əksinə olaraq sahib olduqlarımızın daha az fərqinə varırıq. Daha çox pul xərclədikcə özümüzdən də asılı olmadan böyük bir macəranın qurbanına çevrilirik.
Psixoloji aclıq və davamlı olaraq qidalanma istəyi də bir çox mənfi hallara səbəb olur. Piylənmə təkbaşına olmasa da səbəb olduğu bir çox önəmli və öldürücü xəstəliklərlə istər sağlamlığımıza, istərsə də sosial münasibətlərimizə ciddi zərbə vurur. Qidalanma istəyi idarə olunmadıqda kökəlmə baş verir ki, bu zaman həm duyğularınıza yadlaşır, həm də öz bədəninizdən xoşlanmaz hala gəlirsiniz.Əslində istəklərimizin təmin olunması az qidalandıqda, ruhən doyduqda və hər şeyə sahib olmaq arzusundan əl çəkdiyimiz zaman baş verir.
Başqalarının həyat tərzlərinə baxıb onların sahib olduqlarına sahib olmaq istəyirik. modern həyatÖz həyatımızı başqalarının həyatı ilə müqayisə edib, başqalarının xoşbəxtliyini istəyirik. Davamlı olaraq axtarış içində olmaq, əlindəkilərlə kifayətlənməmək, həyatdan tam olaraq nə istədiyini bilməmək azğınlığa səbəb olur. Cinsi əlaqənin həzz hissəsini unudub sadəcə bədəni doyurmağa çalışırıq. Daha çox insanla cinsi əlaqədə olmaq istəyi cinsi “acgözlüyün” nəticəsində meydana çıxır və bunun ən əsas səbəbi olaraq isə uşaqlıq dövründə yaşanmış psixoloji travmalar göstərilir. Uşaqlıq dövrü güvənsiz və sevgisiz keçən insanlar adətən sonradan “acgöz” olurlar. Gənc insanlar uşaqlıqda görmədikləri doğmalığı, istiliyi davamlı dəyişən partnyorlarda axtarırlar. Bu da özünü son dövrlərdə boşanma hallarının artmasında göstərir. Boşanma hallarının yeni qurulan ailələrə nisbətindəki artım münasibətlərdəki güvənsizliyi açıq-aşkar biruzə verir və bizi daha acınacaqlı vəziyyətlə qarşı-qarşıya qoyur.
Depressiya müasir dövrdə ən çox rast gəlinən psixoloji problemlərdən biridir. Zaman keçdikcə tələbatın yüksək olduğu cəmiyyətlərdə iqtisadi problemlərlə yanaşı əxlaqi problemlər də artmağa başlayır. Spirtli içkilər,siqaret və narkotik maddələrin istifadəsi ailə və cəmiyyət baxımından ağır sosial və iqtisadi problemlərə səbəb olur. Ehtiyacı olanları yox, ehtiyacı olmayanları özümüzə örnək olaraq görürük: sahib olduqlarımızı yox, sahib olmadıqlarımızı görürük və unuduruq ki, içimizdəki boşluğun tək yolu hər zaman almaq deyil, bəzən də qarşılıqsız verə bilməkdir.

Bəs “acgözlük” depressiyası ilə necə mübarizə apara bilərik?
* Ailənizlə və dostlarınızla daha çox vaxt keçirin.
* Sosial layihələrə qatılın. Bu eyni zamanda sizin dünyagörüşünüz üçün olduqca xeyirlidir.
* Daim aktiv həyat tərzi keçirin. Məsələn, gəzintiyə çıxmaq, idmanla məşğul olmaq və s.
* Özünüzə hobbilər yaradın və bunları davamlı şəkildə həyata keçirin.
* Zehni fəaliyyətlə məşğul olun. Bunu özünüz üçün əyləncəli hala da sala bilərsiniz. Məsələn, tapmaca tapmaq, krassvord həll etmək, müxtəlif məzmunlu kitablar oxumaq və s.

Mənbə: www.psikoloji.com.tr
Hazırladı: Murad Xəlilli

Beyenmeler
0   4  
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +22 (from 22 votes)

Vüsaləddin Rüstəmov

Fitret.az idarəçisi. Mühəndis. Fikir və düşüncə yazıçısı.

- Sayt ünvanı

 
TwitterFacebookGoogle Plus

SƏN İKİQAYINI TAPDINMI?

National Geographic (Beynəlxalq Coğrafiya) qurumunun, ixtiralarına dəstək verdyi alim Den Byutner 5 illik araşdırmaları nəticəsində yer kürəsində bəzi zonalar aşkar etmişdir ki, sonradan buna “mavi zonalar” adı verilmişdir. Uzun ömürlülük xüsusiyyətlərinin insanlarda gedərək artması bu zonaların səciyyəsidir. Alimlər mavi zonalardakı insanların uzun ömürlülüyünün artma səbəbini araşdırarkən düzgün və nizamlı qidanın, əxlaq və mədəniyyətin buna səbəb olduğu qənaətinə gəlmişdirlər ki, bu səbədən də bu zonalardakı insanlar digər ölkə xalqlarıından daha çox yaşayırlar.

timthumb

Bu zonalardan biri kiçik Okinava adasıdır. Ümumiyyətlə Yaponiya xalqı dünyada uzun ömürlülər sırasında ilk yerlərdə olmasına baxmayaraq bu adanın uzun ömürlülük  gostəriciləri bütün bu hədləri çox-çox geridə qoymuşdur. Hansıki orta yaş həddi, kişilərdə 88, qadınlarda isə 92 ildir və qidalandıqları ərzaq əsasən balıq, dəniz məhsulları meyvə və tərəvəzdir. Bəli, burada görülən işlərin əsas ağırlığı fiziki əməyə düşür, eyni zamanda uzaq şərq mənəvi və fəlsəfi təcrübəsi də cox dayanıqlıdır. Yalnız, burada dünyada, hətta Yaponiyada da olmayan daha bir şey var ki, buna İKİQAY (İKİGAİ) deyirlər.

Bu kiçik Yapon şəhərində bir qadın xəstəlikdən çox əziyyət çəkir. Bir anda ruhunun bədənini tərk etməsini hiss edir  və gözünə ata-baba ruhları görünün. Bu zaman yüksək bir səs:

“Sən kimsən?” deyə soruşur. “Mən bələdiyyə başçısının həyat yoldaşıyam.” – cavab verir.
“Mən sənin ərin kimdir soruşmadım. Sən mənə cavab ver, sən kimsən?”
“Mən dörd uşaq anasıyam. Mən məktəbdə müəlliməyəm.”
“Məgər mən səndən neçə uşağın var və harada işlədiyini mi soruşdum?”

Bu dialoq o zamana qədər davam etdiki sonunda qadın – Mən o şəxsəm ki, hər səhər yuxudan ailəmə komək edəcək və məktəbdə uşaqlara dərs öyrədəcək bir məqsədlə oyanıram. Bundan sonra onun ruhu bədəninə qayıdır və xəstəliyi səngiyir. O artıq ikiqayını tapmışdır.

Yapon məntiqli ikiqay, tərcümədə söz olaraq konkret öz əksini tapmasa da  “həyata məna verən” və yaxud “insanları səhərlər yuxudan sevinclə qaldıran”  anlamını verir. Başqa sözlə, ikiqay insan maraqlarının zərif və kompakt təyinidir, hansı ki, həyatlara sevinc bəxş edir. Baxmayaraq Okinava adasının sakinləri ikiqay anlayışını öz həyat fəllsəfələrinə daxil edə bilmışdirlər, buna qərbdə də rast gəlinir və biz dəfələrlə onun tərəfdarları ilə rastlaşmışıq. Hətta bu insanlardan həyatlarında böyük uğurlar əldə edənlər də olmuşdur.

Yenidən işə başlamaq üçün səhərləri səbirsizliklə gözləyirik.
Vilbur Rayt (
Wilbur Wright) təyyarə ixtiraçısı.

Həyatda yalnız sevdiyiniz işi görün. Bu mütləq sizi müvəffəqiyyətə gətirib çıxaracaqdır. Hər səhər mən özümə güzgüdə baxar və soruşardım: Əgər bu gün mənim həyatımın son günü olsaydı, günlərlə gördüyüm işi bu gün də görərdimmi? Və əgər günlərlə bu suala cavab ancaq “yox” sözündən ibarətdirsə o zaman mən nələrisə dəyişdirməliyəm.
Stiv Gobs (Steve Jobs) Applenin rəhbəri

Məhz həyata maraq, istəklə öz işinə başlamaq və ən yaxşı yolla onu yerinə yetirməklə  insanlar öz əhəmiyyətlərini hiss edərlər və bu məmnuniyyət onların həyatını anlamla doldurar. O insanlar ki, öz ikiqayını tapa bilirlər, onlara  depressiyalar yaddır, onlar həyatda optimist münasibətlərini qorumağı bacarır və dağıdıcı vərdişlərə meyilli olmurlar. Buna görə də kim mənalı və uğurlu həyat istəyirsə, özünə onu səhərlər yuxudan qaldıran səbəblər tapmalıdır.

mutluluk anahtari

İKİQAYINIZI NECƏ TAPACAQSINIZ?

Hər hansı bir işlə məşğul olacaqsınızsa, əsas sizdən bu işə yetərincə zaman və enerji sərf olunması tələb olunacaqdır. Sizə məntiqli və əhəmiyyətli qərarlar qəbul etmək lazım olacaq, və çox təəssüf ki, bəzən insanlar bunun vacibliyini çox gec anlayırlar. İkiqayınızın axtarışına nə qədər tez başlasanız bir o qədər tez rahatlar və həyatınızdan məmnun qalarsınız. Aşağıda geyd olunmuş sual və cavablar sizə bu axtarışlara kömək edəcəkdir:

 • Nailiyyət.
  Həyatınızda hansı  nailiyyətlərinizi siz ən dəyərli hesab edirsiniz? Bir vərəq götürün və fəxr etdiyiniz 2-3 işinizi yazın. Bu sizə ikiqayınızı tapmaq üçün bir başlanğıcdır.
 • Bilik.
  Sizin bilikləriniz və bacarıqlarınız əsasən nədən ibarətdir? Harada siz özünüzü mütəxəssis hesab edirsiniz? Nə haqqında siz məmnuniyyətlə danışırsınız, hansı mövzuda ədəbiyyat oxuyursunuz? Asudə vaxtlarınızda hansı saytları izləyirsiniz?
 • Hiss.
  Bildiyiniz bir sahədə işləməyiniz sizin karyera müvəffəqiyyətinizin zəmanətidir. Amma əgər siz işləyərək xoşbəxtliyi də əldə etmək istəyirsinizsə, bu halda sevdiyiniz işi işləməlisiniz. İkiqayınızı iş uğurlarınız o qədərdə həyəcanlandırmır, nə qədərki bu uğurlar ürəklərə sevinclə bərkidilməmişdirlər. Məhz  ilk növbədə diqqəti buna yönəltmək lazımdır.
 • Özünə qiymət.
  Özünüzü xəyallarınızda kim  görürsünüz? Siz müəllimsiniz, hüquqşünas, ana, alim, kitab nəşriyyatçı, fermer? Mümkündür ki, məhz gələcəyinizin düzgün qiymətləndirilməsi bütün sizin səylərinizi fokuslamağa kömək edəcək  linzadır.
 • Şəxsiyyət.
  Dünyada eyni insan yoxdur və müxtəlif şəxsiyyətlər tamamilə müxtəlif işlərdə formalaşmışdırlar. Şəxsiyyətinizin tipini bilərək, siz anlayacaqsınız ki, niyə bəzi məşğuliyyətlər sizə böyük həzz gətirir, digərləri isə ruhunuzun bir siminə də toxunmurlar.

Və sonda bir şəxsiyyətin  sitatıla bu məqaləni bitirmək istərdim. Hansı ki, daha dəqiq desək, o yalnız özünü tapmadı, həm də onu bütün öz həyatı boyu izlədi.

Sən nəyi sevdiyini tapmalısan. Və öz sevdiyin işi sanki ən sevdiyin insan kimi tapmalısan. İş sənin həyatının çox hissəsini alacaq və buna görə bu işdən həzz almağın yolu bu işi anlayaraq onu əla yerinə yetirməkdir. Bunun da tək yolu bu işi sevməkdir. Əgər sən  öz sevimli işini  tapmamısansa,  onu axtarmağa davam et. Axtarışlarını bu işi tapana qədər davam et. Hər şeydə olduğu kimi qəlbinin nə istədiyini onu tapdığında anlayacaqsan. Və hər bir gözəl münasibətlər kimi sənin işə həvəsin zamanla yalnız böyüyəcəkdir. Ona görə də tapana qədər axtar və sakitləşmə.
Stiv Gobs (Steve Jobs) Applenin rəhbəri

Sən artıq ikiqayını tapdınmı?

Mətni tərtib etdi: Dmitri Qorçakov
Tərcümə edən: Qüdrət Hidayətov  

Beyenmeler
0   4  
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +24 (from 24 votes)

Vüsaləddin Rüstəmov

Fitret.az idarəçisi. Mühəndis. Fikir və düşüncə yazıçısı.

- Sayt ünvanı

 
TwitterFacebookGoogle Plus

YETİM KİMDİR?

10003494_10203288577556460_1997039676_n
Nədir yetimlik?
Ata-anasız qalmaq mı?

Bəlkə ilk ağlımıza gələn budur, amma yetim olmaq ehtiyaclı olmaqdır. Hər kəs bir şeyin yetimidir, hər kəs bir şeydən yoxsuldur. Tarix göstərir ki, ən çox yetim olanlar mənəviyyatdan yetim olanlardır və qalan bütün yetimliklər də bundan doğur. Bunun üçün dərdimizin özünü öyrənək . Nədir boşluqlarımız?
Deyərdim başlı-başına ortalıqda qalmaq , zaman israfı və dəyərsiz xərcləmələr. Bax bu cür sistem uşaqların , dolayısı ilə gəncliyin azğınlaşmasına səbəb olur. Təsəvvürlərdə dəyərsiz anlamlar formalaşdıqca həyatda vəhşi nəticələr baş verir.
Olanların səbəbi bizim doğru yerimizdə olmamağımızdandır. İnsanlar çox zaman işin sonundan yapışar və orada həll tapmağa çalışarlar. Əslində sonucu gətirən səbəblər və orada duran yalnışlıqlar araşdırılmalıdır.
Bu gün gördüyümüz hər bir acınacaqlı durumun başlanğıcında hər birimizin dolayısı ilə xətası var. Doğru yerimizdə olamamağımız, hətta bu yer ilə maraqlanmamağımız məsul olduğumuz insanların, xüsusilə də uşaqların həyatlarına çox mənfi təsir göstərir.
Məncə, hər bir insan öz həyat mövqeyini və fəaliyyətini, bu fəaliyyət çərçivəsində formalaşdıracağı şəxsiyyət modelini doğru təyin etməlidir. Bu öz növbəsində həm uşaqlarla doğru ünsiyyət qurmağı, həm də onlara örnək olmağı təmin edər. Problemlərin qarşısını almaq üçün hər kəs özündən başlamalıdır. Bu problemlərin kökündə maarifləndirmədən və insanin mənəvi tərbiyəsindən uzaq düşmələr yatır. Hər bir kimsəsiz uşaq anormal bir ailə sisteminin nəticəsidir. Məhz belə uşaqlara da valideynlərinin xətasını təkrar etməməyi öyrətmək, onları daha qərarlı və düşüncəli böyütmək lazımdır.

Müəllif: Vüsaləddin Rüstəmov

Beyenmeler
0   4  
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +15 (from 15 votes)

Vüsaləddin Rüstəmov

Fitret.az idarəçisi. Mühəndis. Fikir və düşüncə yazıçısı.

- Sayt ünvanı

 
TwitterFacebookGoogle Plus