QADINLAR ÜZƏRİNDƏ KİŞİ HEGOMONİYASI

  Patriarxat (erkək hegemon) sistemdə qadına nəzarət sahələri… 1) Qadınların istehsal və ya iş gücü: Erkək hegemon sistem həm ev

Read more

XXI ƏSRDƏ MATRİARXAT CƏMİYYƏT

  Khasi – matriarxat cəmiyyətdə yaşayan xalq. Khasi qəbiləsi çox az tanınır. Bu, Hindistanın şərqində, Meghalaya əyalətində yaşayan, təqribən 5

Read more

QADIN, YOXSA KİŞİ HAKİMİYYƏTİ?

Matriarxat dövrü necə formalaşıb? Bir zamanlar insanlar sürü şəklində yaşayırdılar. Həyatlarının böyük qismi heyvani tərz ilə uyğun idi. Çoxalma da bunun

Read more