AXİRƏT VƏ SƏNƏT

Sənət, bir hadisədir. O statik deyil, dinamikdir.

Read more