AZAD QADIN VƏ SEVGİ

Xüsusi

Azadlıq və sevgi bir arada?
Azadlıq anlayışı ən çox istismar olunan, ən çox bayağılaşdırılan və şiti çıxarılmış mövzudur. İçi həddən ziyada boş bir anlayışdır. Amma bununla belə, cari və aktual olan azadlıq anlayışı üzərindən yola çıxaraq azadlıq fonunda sevgi (qadın və kişi ilişkisi) anlayışına baxmağa çalışacam. Sevgi anlayışı da azadlıq qədər olmasa da, istismar olunan və şiti çıxarılmış anlayışlardandır. Onun da mövcud və yayğın formasını ələ alacam. Azadlıq və sevgi anlayışlarını bir mövzuda bir araya gətirmişkən, mərkəzə qadınları qoyacağam. Günümüzün qadın obrazını. Azadlıqdan yoxsun, sevgi dolu sayılan qadınlar.

Azad qadın portreti
Qadınlar, əksərən, təbiətən azad olmaq istəməzlər. Çünki ümumən azadlıq narahatlıq gətirən bir şeydir. Hələ də kişilərin himayədarlığı varkən, bu narahatlığa nə lüzum? Məhz bu rahatlıq naminə qadınlar kişilərə bağlanar, sadiq qalar və qayğı göstərərlər. Biz də bunun adını sevgi qoyuruq. Bəli, günümüzdə qadınlar kişilərdən çox asılıdırlar, azad deyillər. Kişilər onların hər bir şeylərini, rahatçılıqlarını təmin edir. Əslində qadınlar bundan məmnundurlar. Onların yanında olmaq, hər bir işlərini həll etmək, onları ətrafdan qorumaq onlara sərf edir, xoş gəlir. Ona görə kişini sevmək zorundadırlar. Sevirlər də. Amma bu azad insanın sevgisi deyil. Sevgi adı qoyduğumuz bağlılıq, asılılıq olan bu mənzərə, azadlıq fonunda buxarlanır, itir.

Ümumiyyətlə, sevgi azad insan üçün onun köhnə beynindəki anlayışdan çox fəqrlidir. Bir insan azad olmağa başladıqca onun sevgi anlayışı da dəyişir. Azad insanın sevgisi ən saf, ən təmiz, ən xalis sevgidir deyərdim. Sadəcə ənənəvi sevgi anlayışından fərqi budur ki, onun davamlılığı, əbədiliyi sual altında olur. Hansı ki, bizim sevgidən gözləntimiz də məhz budur. Bəli, azad olanın sevgisi, azad sevgi adətən uzunmüddətli olmur. Bu o demək deyil ki, onun ömrü az olmalıdır. Yox, uzun müddətli də ola bilər, bəlkə də bir ömür ola bilər, sadəcə azad sevgidə müddətlilik şərt deyil . Bu şərt ənənəvi sevgiyə (bağlılığa, asılılığa) xasdır. Yəni kölə sevgisidir müddətə, sadiqliyə hesablanmış bir şey.

Azad insan sevməli olduğu üçün sevməz, sevməli olduğu üçün qalmaz. Azad insan sevdiyi vaxt sevər, sevə bildiyi qədər də qalar.

Azad insanın sevgisi davamlı olmaya bilər. Mən düşünürəm ki, azad, saf sevgi dediyimiz şeyin daha uzunömürlü olmasını təmin etmək üçün elə azadlığın özünü qoruyub saxlamaq lazımdır hər iki tərəfdə. Yəni hər iki sevən, sevilən tərəfin azadlığını qoruyub saxlamaq lazımdır ki, o azadlıq şəraitində, atmosferində sözügedən sevgi də davamlı olsun. Bu atmosfer nə qədər davamlı olsa sevginin özünün də uzun ömürlülüyü artar. Bundan başqa sevgi kəşf edilməyi, heyrətlənməyi sevər. Sevginin bəslənməsi üçün kəşf, təəcüblənmə, mədh eləmə, bunlar mütamadi olmalıdır, daim insanlar bir-birində bunları tapmalıdır. Və yeri gəlmişkən bu azad insanlara məxsus bir şeydir ki, qarşı tərəfdə zamanla bir çox şeyləri kəşf etsin, buna heyrətlənsin, təəccüblənsin, bundan zövq alsın.

Müəllif:  vusaladdin.rustamov

Beyenmeler
0   4  
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +4 (from 4 votes)

Vüsaləddin Rüstəmov

Fitret.az idarəçisi. Mühəndis. Fikir və düşüncə yazıçısı.

- Sayt ünvanı

 
TwitterFacebookGoogle Plus

NİGAH VƏ KƏBİN

548363_10202686102854969_832100896_n

Ailə, fərdlərin bir birlərinə verdiyi sevgi və dəyərin ən gözəl ictimai və sosial formasıdır. Bunun ilk addımı da bu sosial və ictimai qurumun qanunlar üzərə qəbulu və təsdiqlənməsidir. Bundan daha ilki isə insanlar, toplum tərəfindən qəbul olunması və təsdiqlənməsidir. Bunun üçün toy-yəni mərasim qurulur, insanlar şahidlik edirlər. Və eyni zamanda ailənin gələcək fəaliyyəti üçün onun daxil olduğu ərazi-ölkədəki mövcud qanunlar ortaya qoyulur və fərdlər bunlara imza atır. Burada qarşılıqlı mülkiyətçilikdən tutmuş vərəsəliyə qədər qanunlar var. Bunun əsasında ailə qanuni hesab edilir. Zatən bütün bu qanun qaydanın, ədalət və şahidliyin tamamı Allahın həyat içi qoyduğu qanunlardır, bunlara da bacarılan qədər riayət olunur. Digər qurumsal dini törənlərin dindarlara xidmət etməkdə olduğunu görürəm.

Din həyatdır. Bir dəfə bunu bütün psixologiyamıza oturtsaq bir çox şey aydın olar məncə. Həyatın bizdən istədiyi və bizə verə biləcəklərini anlamaq, bunun üzərinə bir işlər görmək lazımdır düşünürəm. Dini kəbin bu gün insanları daha məsuliyyətsiz ilişkilərə sövq edir. Bir oğlanla bir qız bir birini sevirlər, görüşürlər. Sonra yadlarına düşür ki, naməhrəmdilər və əl-ələ tutmaq olmaz. Neyniyək, nə edək, dini kəbin kəsdirib halal olaq?

Deyən lazım, a bala, əgər elə narahatsan get VVAQ idarəsinə və qayda-qanunla kəbin kəsdir. Deyir “YOOOX!” Niyə? Çünki MƏSUL olacaq, məsuliyyət daşıyacaq. Vəsiqəsində evli yazılacaq, sənədləşəcək. Bir dənə əl-ələ tutmaq üçün buna nə gərək?
Amma, əşşi “Allahın Kəbini” dedikləri dini kəbinlə yola vermək olar, onsuz da ciddi bir şey deyil ki.
Ayrıca, əgər bu dini kəbin həqiqətən halal edirsə, əl-ələ tutmaq üçün kəbin kəsdirənləri rəsmi ər-arvad qəbul etmək olar. Artıq onlar arasında hər cür ilişki mövcud ola bilər. Amma bunu özlərinə desən səni biabır edər.

İndi düşünək, diniləşdirib, müqəddəsləşdirib sonra bu şəkildə nəyi ələ salırıq? Ölkəmizidəki Ailə məcəlləsi, qanunlar, dövlət kəbini niyə qane etmir, orda Allahın ümumbəşər qayda və qanunlarına zidd nə var? Buyuraq baxaq:

Azərbaycan respublikasının Ailə Məcəlləsi:

Maddə 3. Bu Məcəllənin vəzifələri
3.0. Bu Məcəllənin vəzifələri aşağıdakılardır:
3.0.1. ailənin ümumbəşəri prinsiplər əsasında qurulması;
3.0.2. ailə münasibətlərinin qadın və kişinin könüllü nikah ittifaqı, bütün ailə üzvlərinin maddi mülahizələrdən azad olan qarşılıqlı məhəbbəti, dostluğu və hörmət hissləri əsasında qurulması;
3.0.3. ailədə uşaqların ictimai tərbiyə ilə üzvi əlaqədar şəkildə Vətənə sədaqət ruhunda tərbiyə edilməsi;
3.0.4. ana və uşaqların mənafeyinin hərtərəfli müdafiəsi və hər bir uşağın xoşbəxt həyatının təmin edilməsi;
3.0.5. ailə münasibətlərində zərərli adətlərin aradan qaldırılması;
3.0.6. uşaqlarda ailə və cəmiyyət qarşısında məsuliyyət hissinin tərbiyə edilməsi.

Müəllif: Vüsaləddin Rüstəmov

Beyenmeler
0   9  
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +13 (from 17 votes)

Vüsaləddin Rüstəmov

Fitret.az idarəçisi. Mühəndis. Fikir və düşüncə yazıçısı.

- Sayt ünvanı

 
TwitterFacebookGoogle Plus