QADINLAR NİYƏ BELƏ HƏSSASDIR?

10419524_678813088894547_7752305841344964411_nSual: Niyə bu qədər həssas və duyarlı olmuşam? Bu həssaslıq nədən yaranıb, hardan qaynaqlanır? Bunu paylaşmaq mümkündürmü?

Oşo: Bütün uşaqlar həssas doğular, olduqca həssas. Lakin, toplum, dünyada həssas insanların olmağını istəməz. O, daş ürəkli insanlar istəyir. O, işçilər istəyir, əsgərlər istəyir. O, ürəyini gözardı edən hər cür “sərt” insanı istəyir. Toplum, professorlar istəyir, intellektuallar istəyir, elm adamları istəyir. Onlar ürəkləri haqqında, öz həssaslıqları haqqında heç nə bilməyənlərdir. Əgər, duyarlı və həssassınızsa, bu, şükür etməli bir şeydir. Bəlkə də, qadın duyarlı və həssas olmaqda kişidən daha bacarıqlıdır. Çünki, qadın əsgər olmayacaq, ondan insanları öldürməsi gözlənilməyəcəkdir. Bir qadın kişidən daha həssasdır. Çünki, toplum, onu önəmli olan hər məsələdən kənar etmişdir, bəlkə də gözardı etmişdir. Beləliklə, şükür ki, kişi canavara çevrilərkən, qadın hələ insan olaraq qala bilmişdir. Kişinin bütün dünyası öldürmək ya da öldürülməkdir. Bütün həyatı, fikri bacardıqca çox silah əldə etməyə yönəlmişdir. Belə görünür ki, II Dünya müharibəsi ona bəs etməyib və III Dünya müharibəsinə hazırlaşır. Unutmayın ki, cəbhədə bir əsgər ölərkən, bir ata ölür, oğul ölür, bir ər ölür. Kişilər döyüşür, bir-birlərini öldürürlər, acısını qadın çəkir. Buna görə də, yüzillər boyu, acı çəkdikcə, üzüntüyə, zövqə, acıya və məmnuniyyətə qarşı daha duyarlı, daha həssas olurlar. Buna görə də, “Niyə bu qədər həssas olmuşam?” deyə soruşmayın. Həssas doğulmusunuz və bu sizin doğuşdan haqqınızdır. Həssas hiss etməyəndə soruşmalısınız ki, mən niyə həssas deyiləm?
Həssaslıq (duyarlılıq), ilahiliyin, ilahi olmağın təbiətidir.
11066562_678804068895449_5563093686225219062_n
Əsrin ən yaxşı yazarlarından biri sayılan, Corc Bernard Şoun hekayəsini sizə danışım. Bir adam, usta, sənətçi, yazıçı Bernard Şoun evinə görüşməyə gələrkən , Bernardın bağçasında o qədər çox gözəl güllər olduğunu görür ki, inana bilmir. Yazıçının evinə çatanda isə otaqda tək bir gül belə olmadığını görüb təəccüblənərək soruşur: “Bağçanda o qədər gözəl çiçəklərin var, demək olar ki, lap bolluqdur, niyə bir azını toplayıb evində güldanlara qoymamısan?” Usta cavab verir: “Mən uşaqları da çox sevirəm, onlar da hər çiçək qədər gözəldirlər, amma evimi bəzəmək üçün başlarını kəsmirəm. Çiçəklər açacaq, yağmurda rəqs edəcəklər, günəşdə, küləkdə… Onlar orda canlıdırlar. Və mən qəssab deyiləm. Mən özüm insan, canlı, həyat qaynağı ola-ola bir çiçəyi kəsə bilmərəm. Və otağımda cəsədlər istəmirəm.”
O haqlı idi. Və o həssas, duyarlı adam idi, həm də çox duyarlı.
“Həssaslığım nə ilə bağlıdır?” deyə soruşursunuz. O, ən içinizdən gələndir. Qıraqda, uzaqda, fərqli bir yerdə qaynaq axtarma. Bu sənin təbiətindir.
11041409_678808432228346_143941481_n
“Həssaslığı paylaşmaq mümkündürmü?” – Təbii ki. İnsanlarla əl sıxışdığınızda bunu görə bilərsiniz, bir ağacın ölü budağı ilə əl sıxışır kimi hiss edərsiniz. Həyat yox, istilik yox, bir enerji yox . Bunu da yaşamış ola bilərsiniz; Elə bir adamla görüşərsən ki, elə bir adama toxunarsan ki, ondan bir enerji axışı olar. Enerjiləriniz arasında bir transfer reallaşar. Bir istilik, bir sevgi. Və bir səmimiyyət hiss edərsiniz. Bax bu tip insanlar, onlarla birlikdə olarkən, demək olar, bəsləndiyinizi, qidalandığınızı hiss edərsiniz. O quru budağa bənzəyən adamlarla oturduğunuzda isə sömürüldüyünüzü, enerjinizin əmildiyini hiss edərsiniz.
Həssaslıq, özünüzə yeni bir səyahətin başlanğıcıdır. Qorxmayın. Siz yüksəyə və daha yüksəyə çıxmağa davam edin. Daha da çox, diqqətli həssas olun. Ümid edirəm, bu sizə insanlığın ən gözəl parlaqlığını gətirəcəkdir.

Müəllif: Oşo
Tərcümə edən: Nərmin Heydərova

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +16 (from 16 votes)

Nərmin Heydərova

Fitret.az yazarı. Müəllim.

 
Facebook

AĞIL VƏ VƏHY

ağıl-və-vəhy

Ağıl hər insana birbaşa verilmiş , vəhy isə xüsusi olaraq qazanılmışdır.

Hz. Məhəmməd, Uca Allahdan vəhy gələnə qədər sağlam fikiri və səlim ağılına görə hərəkət etdi, iş gördü və təşviq etdi. Aldığı vəhy məlumatı, ağlı xaricində yeni bir məlumat qaynağı gətirmiş və səlim ağılının məlumatını da dəstəkləmişdir. Bu şəkildə, insan iki məlumat qaynağına sahib olmuş olur. Biri təbii məlumat qaynağı olan ağıl, digəri şifahi məlumat qaynağı olan vəhy. Ağıl ümumi məlumat qaynağı, vəhy isə xüsusi məlumat qaynağıdır. Ağıl hər insana birbaşa verilmiş, vəhy isə xüsusi olaraq qazanılmışdır. Bu nöqtədə ağıl ilə vəhy arasında məsuliyyət baxımından bu fərqlilik var:

İnsan doğuşdan zəruri olaraq ağla görə məsuldur. Vəhyə görə məsul olmaq, doğuşdan deyil, iradə azadlığından asılıdır. Buradakı məsuliyyət iradə azadlığının istifadəsindən asılıdır. Vəhy məlumatının bütün gücü və vəzifəsi ağılı dəstəkləmək və ağılı yan təsirlərdən qurtarıb saf, özünə görə hərəkət etməsini və hökm verməsini təmin etməyə yönəltməkdir. Vəhy saf ağılın doğru dediyinə doğru, səhv dediyinə də səhv deyərək onu dəstəkləyir. Beləcə vəhy bir tərəfdən ağılın hökmlərində stabilliyi təmin edir, digər tərəfdən də iradəni istiqamətləndirərək iman gücüylə hərəkətə keçməyə sövq edir. Vəhy, iradəni istiqamətləndirər, amma ona təzyiq etməz.

HZ. MƏHƏMMƏDİN İKİ MƏLUMAT QAYNAĞI

Hz. Məhəmmədə vəhy gəlməyə başladıqdan sonra da ağıl öz funksiyasını itirməmiş, daha da azad və təzyiqsiz bir şəkildə fəaliyyətə başlamışdır. Çünki vəhy, ağılın önünə qoyulan maneələri aşmasında ona yol və üsul göstərməyə gəlmişdir, yoxsa onu insana yol göstərməkdən  kənar etməmişdir. Vəhy gəlincə ağıl iki işlə yüklənmişdir. Biri vəhyi anlamaq və digəri də vəhyin xaricində qalan xüsuslarda yol tapmağa davam etməkdir. Ağıl necə ki, beş duyğu ilə əldə etdiyi məlumatlardan və təcrübələrdən istifadə etmiş isə, vəhydən də üç şey qazanmışdır. Məlumat qaynağı olaraq yeni bir məlumat, üsul və məqsəd . Quran, məlumat verərkən onun məqsədini və istifadə tərzini, yolunu da göstərir .

AĞIL VƏ VƏHY ƏL-ƏLƏ

Hz. Məhəmməd vəhy almağa başladıqdan sonra, İslam dini iki qaynağa: ağıl və vəhyə söykənərək formalaşmağa başladı. Bunlardan birini digərindən daha üstün və daha müqəddəs tutmaq, İslamın təməlinə dinamit qoymaqla eynidir. Ancaq bu var ki, birinin tıxandığı yerdə o biri ona kömək etmişdir. Bunun üçün heç bir zaman biri öndər vəziyyətində olmamış, biri sıxışan kimi o birinə müraciət etmişdir. Çünki hər ikisi də Allah nemətidir. Bir-birlərini tamamlayırlar. Quranın ağla çox dəyər verdiyini yenə ağıl ortaya qoyar və anlar. Vəhyin xaricində Hz. Məhəmmədin bütün işləri və hərəkətləri ağıl tərəfindən tənzim edilmişdir.

Müəllif: Prof. Dr. Hüseyn ATAY
Tərcümə edən: Vüsaləddin Rüstəmov

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +10 (from 12 votes)

Vüsaləddin Rüstəmov

Fitret.az idarəçisi. Mühəndis. Fikir və düşüncə yazıçısı.

- Sayt ünvanı

 
TwitterFacebookGoogle Plus