ŞƏRQ VƏ QƏRB

ŞƏRQ VƏ QƏRB

Şərq hiss edir, Qərb fikirləşir.
Qərb fikirləşir, Şərq danışır.
Qərb danışır, Şərq ya susur, ya da bağırır.
Şərqdə bərabərliyin torpağı sevgi və inancdır,
Qərbdə faydalılıq və güvənmək düşüncəsi insanları birləşdirir.
Böyük sözləri Şərqdə yaşlılar, Qərbdə elm adamları və filosoflar söyləyirlər.
Şərqdə sevgi düşüncədən öndədir, Qərbdə isə əksinə.
Qərbli böyük işlərini peşəsi daxilində yaradır, Şərqli isə peşəsi xaricində yaratmağa çalışır.
Şəqlinin təbiiliyi Qərbliyə bir şəlalə qarşısında imiş kimi təsir edir. Qərblinin mədəni olmağı isə Şərqlini bir böyük su anbarı qarşısındaki heyranlığa sürükləyir. Birinin görünüşü o birinin işləməsi digərinə xoş gəlir.
Şərqli sevsə, Qərbli isə inansa fədakarlıq göstərir.
Qərbli əvvəlcə edlməsi lazım olan şeyləri öyrənir, Şərqli isə edilməməsi lazım olanları.
Qərbli öz ağlı ilə duyğularını tarazlayır. Şərqli isə öz duyğuları ilə ağlına yol göstərmək sevdasındadır.
Şərqli təbiətin ulu gücünə o qədər heyrandır ki, özünü ona təslim edir, Qərbli isə təbiətin gücünü bildiyi üçün ona hakim olmağa çalışır.
Şərqli keçmişinə bağlıdır, Qərbli özünü keçmişə bağlı saymır, ancaq ondan ibrət almağı bilir.
Şərq ölkələrində liderlər fikirlərə liderlik edir, Qərbdə fikirlər liderlərə yol göstərir.
Qərbdə fədakarlığın ən gözəl örnəklərini cavabdeh olanlar göstərir, Şərqdə fədakarlığı sadə vətəndaşdan, yoxsul xalqdan gözləyirlər.

Mənbə: Mömin Sikman – “Hər şey səninlə başlar.”
Hazırladı: Məhəmməd Mustafayev

Beyenmeler
0   2  
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +14 (from 16 votes)

Vüsaləddin Rüstəmov

Fitret.az idarəçisi. Mühəndis. Fikir və düşüncə yazıçısı.

- Sayt ünvanı

 
TwitterFacebookGoogle Plus

ŞƏRQ AİLƏSİ VƏ ŞƏRQ QADINI

şərq-qadınıŞərq ailəsində qadın.
Əvvəla, mənim mövqeyim ona əsaslanır ki, mən Şərqin qədimliyini ideallaşdırmaq fikrində deyiləm. Şərqdə nigah, ailə munasibətləri istər Yaponiyada, istər Hindistanda, istər Yaxın Şərqdə, müsəlman svilizasiyasında – mən burda ideal bir şey görmürəm. Bu, əsas etibarı ilə köləlik prinsipləri üzərində qurulan bir ailədir. Yenə də qeyd edirəm, istər Çin olsun, istər Yaxin Şərq olsun, kişinin üstünlüyü- qadının tabeçiliyi üzrə qurulan ailələrdir. Və uzun əsrlərdir bu belə davam edir, əslində, qadının bu qapalı dairədən çıxmağa şansı da olmayıb. Bütün cəmiyyət də onu itələyib ailəsinə ki, “otur oturduğun yerdə.”
Qərblilərin niyə belə marağı var şərq ailələrinə, eyni zamanda müsəlman ölkələrinə? Ona görə ki, ordakı qadınlar hələ köhnə süurun daşıyıcılarıdır, onlar ailəyə gəlirlər, onların dözüm imkanları çoxdur, hər şeyə səbir edirlər. Amma misalçün, sosioloqlar bilirlər ki, Şərqdən Qərbə köçən ailələrdə, o cümlədən müsəlman ailələri olsun, istəyir lap Çin ailələri olsun, Qərbə gəlib çatan kimi bir müddət sonra boşanmalar onların da ailələrində baş verir. Bu niyə görə belədir? Qərbin özünün bu sahədə narahatçılığı var. Qərb son əsrlərdə çoxlu sosial ekpermentlər edir, müşahidələr aparır, bu çox yaxşıdır. Əsrlərlə yığılıb qalmış problemləri, qadınların azadlığı məsələsini müzakirə edir.
Bu ayıbdır ki, qadının fiziki və bəzən intellektual baxımdan kişiylə ayaqlaşa bilməməsi səbəbindən bütün sivilizasiya patriarxat rəng altında quruldu? Və Avropa bunu təhlil eləyir. Amma o, təhlil etdikcə zaman dəyişir, yeni ailə idealını formalaşdırmağa imkan tapa bilmir və daxili bir şok keçirir. Qərb ona görə bir qədər ehtiyatlı olsun deyə, hardasa özünü sığortalasın deyə, Şərqə müraciət eləyir ki, bəlkə, orda ideal bir model vardır. Mən hesab edirəm ki, Şərqdə ideal ailə modeli yoxdur.Yaxşı bir şeylər olubsa da, bunu davam etdirmək lazım idi, həyat həmişə davam etməlidir. Bu gün biz yaşayırıqsa, yeni ailə modeli haqqında fikriləşməliyik, öz həyatımızı yeni, dəyişən həyata uyğun olaraq hesablamalıyıq.

Azərbaycan_ailəsiTürklərdə ailə və qadın.
Azərbaycan türklərinin qadına münasibəti digər Şərq xalqlarının münasibətindən fərqlənir, çünki türklər köçəri həyat sürüblər. Köçəri həyat tərzi sürəndə sənə qul-kölə lazım deyil, sənə yoldaş lazımdır, at üstündə gedən və sənə kömək edən. Fikir verin ki, türklərdə quldarlıq da olmayıbdır, quldarlıq oturaq svilizasiyalarda olur. Türkün həyat tərzi ona imkan verməyib ki, qadınını çox da kölələşdirsin, o, onun yoldaşı idi, onunla birlikdə döyüşürdü. Misal üçün, Dədə Qorqudu yada sala bilərik. Bunlar mobil xalq idilər, onlara kölə lazım deyildi, kölə istənilən vaxt mobil xalqın içindən qaçıb gedə bilər. Burda sədaqət prinsipləri, hamının birlikdə işləməyi lazım idi, ona gorə türk ailəsində bəzi spesifik fərqlər var idi. Bilirsiz, qadın ilə kişi arasında fərq var. Qadın daha çox zəriflik xüsusiyyətini özündə əks etdirir, gözəllik, məlahət. Yəni, insanlıq keyfiyyətlətinin bu tərəflərini özündə daha qabarıq şəkildə əks etdirir. Kişi də daha çox möhkəmlik, sərtlik, dəyanət. Bu çinlilərin bir yaxşı fəlsəfəsi var, “İn-yan” fəlsəfəsi. Bütöv dairənin içərisində qadın və kişi başlanğıclarının harmoniyasını veriblər. Orda maraqlı bir nüans var ki, qadın başlanğıcının içində kişilik cücərir, kişi başlanğıcının içində isə qadınlıq cücərir. Əslində hər bir kişi daxilində bir qədər qadında olan insani keyfiyyətləri də özündə daşımalıdır. Yoxsa o, çox kobud bir adama dönər. Kişidə bir qədər zəriflik olmasa, o, heç vaxt həqiqəti dərk edə bilməz, o heç vaxt musiqiçi ola bilməz, o harmoniyanı duya bilməz. Eyni zamanda, həqiqəti qorumaq üçün qadına da bir qədər sərtlik, dəyanət lazımdır. Bəşər özünü elə yaratdı ki, bütün fərqlər problemə çevrildi: dəri fərqləri, dil fərqlər problem yaratdı. Mədəniyyət fərqləri, cins fərqləri, din fərqləri… Allah müxtəlifliyi sevir, amma insan muxtəlifliyə dözə bilmir və bundan çeşidli problemlər çıxarır.

qloballaşma-ailəQloballaşmanın təsiri necə olacaq bizim ailələrə?
Qloballaşma inteqrasiya stiuasiyasi yaradır, xalqlar bu vaxta qədər olmadıqları qədər birbirinə yaxın olublar. Mədəniyyətlərin də bir-birinə sirayət etmə imkanları çoxalıb. İnternet, tv, tərcümələr, kinolar, musiqilər vasitəsiylə bu təsirlər bir-birindən öyrənmə situasiyası yaradır. Biz nədənsə qərbdən texnika götürməyi, onlardan texnologiya öyrənməyi xoşlayırıq, amma Qərbin sosial və hardasa ekzistensial sahədəki müşahidələrini əsasən, cəmiyyətdə birmənalı olaraq itələmə mövqeyindən yanaşırıq. “Bu yaxşı deyil”! Məsələn, müasir ailədə kişi qadın bərabərliyi məsələsi, yəni, kişinin bəzi üstünlükləri var, təbii ki. Məsələn, kişilər çalışırlar ki, qadınları ondan çox pul qazanmasın, çünki onda onlar hakimiyyətini itirərlər,ona görə də birdən tale elə tərs fırlanır ki, qadın kişidən daha çox pul qazanmağa başlayır və onda ailədə balans pozulur, çünki bu, əslində, dərinə baxanda, insanilik problemidir. Əsrlərlə davam edən, kişinin hegemonluğu üzərində qurulan münasibət insanilik baxımından qüsurlu münasibətdir. Bunlar təhlil olunmalıdır. Bu zaman bizim həyatımız təbii ki, yaxşıya doğru dəyişəcək… Bu,”malı-məli” şəkilçisiylə gələn tələblər çox təhlükəli tələblərdir. “Qadın belə olmaldır”,”kişi elə olmalıdır”. Bəli,ümumi məcralar var, onları inkar etmək olmaz; qadın qadınlığını itirməməlidir, kişi kişiliyini itirməməlidir. Bu birmənalıdır, amma bunun içində o qədər rəng çalarları var, o qədər özünəməxsusluqlar var ki… Mədəniyyət bütün bunlara qarşı hücumundan geri çəkilməlidir.

Müəllif: Müşfiq Şükürov (AzTV, “Səadət” verilişindən çıxışı)
Hazırladı: Nərmin Heydərova

Beyenmeler
0   2  
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +10 (from 14 votes)

Nərmin Heydərova

Fitret.az yazarı. Müəllim.

 
Facebook

ALLAH ANCAQ MÜSƏLMANLARIN DEYİL

Etiraf edək ki, tez tez, xüsusilə də dini müstəvidə olan müzakirələrdə avtomatik Şərq və Qərb yarışdırması ortaya çıxır. Bir tərəf Avropanın sosial rifah halından bəhs edərkən, digər tərəf də Avropanın sadəcə siyasi güc olaraq formalaşmasından və Şərqi pis vəziyyətə saldığından bəhs edir. Hər iki tərəfin kifayət qədər əsasları var. Amma mən fərqli yöndən baxmaq istərdim:

dünya dinləriAvropadakı indiki siyasi güc, dünən ortaya çıxıb. Şərqin dünyaya meydan oxuduğu vaxtlar Avropa siyasi güc olraq meydanda yox idi. O vaxtlarından bəri məhz özləri didib bir-birini. Türk türkü, müsəlman müsəlmanı, ərəb əcəmi qırıb. İbn Sinanın mədrəsələrini, Farabinin, Zəkəriyyə əl- Razinin külliyatlarını Avropa deyil, məhz müsəlmanlar dağıdıb, məhv edib. Böyük İslam mütəfəkkirlərinin başını elə özününkülər yeyib. Əksinə, Avropa İbn Sina, İbn Rüşd, Farabi, Qəzzali kimi alimləri araşdırıb, öyrənib, mənimsəyiblər. Bəli, bu təkcə Şərqdə olmayıb. Bəli, Bruno, Kopernik kimilərini də yandırıblar, alimləri təqib ediblər. Amma buna qarşı mübarizə aparıb bunu edənləri layiqli yerlərinə qədər sıxışdırıblar. Otur yerində, öz işinlə məşğul ol, misalı. Böyük intibah dövru, Dekartla başlayıb Kantla davam edən, Nyutonla, Eynşteynlə, Tesla ilə dünyaya güc bəxş edən bir təkamülə yol açıblar. Şərqdə isə bu yersiz təəssübkeşlik, bölgəsəl Tanrı təfəkkürü hələ də davam edir. Diqqətlə baxsaq, burax təfəkkürü, az qala zahiri forma belə orta əsrlərdən də geri qalır.
Bəli, güclər, imperiyalar, istismarçılar hər yerdə eynidir, Qərbdə də, Şərqdə də. Amma bu bir faktdır ki, bu gün Avropada sosial həyat tərzi və yaşam modeli müqayisədə İslam coğrafiyasındakı ölkələrdən qat-qat üstündür. Sosial yaşam isə, düşüncə və fikirlərdən formalaşan bir təkamül yolçuluğunun təzahürüdür. Qurani Kərim deyir:

Sizə üz verən hər bir müsibət öz əllərinizlə qazandığınız günahların ucbatındandır! Allah çoxunu əfv edər. 42/30

Allah heç bir topluluğu, doğru yolu göstərdikdən sonra (belə)-qorunub çəkinəcəkləri şeyləri onlara bütünüylə açıqlamadıqdan sonra sapıklıqla günahlandırmaz. Əlbəttə, hər şeyi bilən sadəcə Allahdır. 9/115

böyük dinlərBəli, siyasi güc olaraq Avropaya baxsaq, heç də hər şey göründüyü kimi deyil. Avropa bu gün bütünü ilə model alınası da deyil, məncə. Amma mən insan şüurlanmasından bəhs etmək istədim. Və deyərdim ki, elementar normativ insanı dəyərlər, sadə həyat yanaşmaları baxımından Avropanın demək olar ki, bütün dövlətləri yaxşı şərtləndirilib və bu cür inkişaf edirlər. “Təzahürdür, sadəcə” desək də bu belədir. Yəqin ki, bunun üzərində ciddi institutlar işləyir. Düşünürəm ki, bu bizə təbliğ olunan aqressiv dövlət modeli və qınayıcı ateist baxışlar toplusu deyil. Əksinə, çox tolerant və dünyanın bütün dəyərlərindən məharətlə istifadə edib öz regionları üçün əla modellər qoyan bir bazadır. Faydalılıq bazası.

SİTATIN SONU:

Təməl olaraq, burada bir problem görürəm:
Əslində, hər kəs Avropanın tam və ya qismən də olsa sosial durumunun daha yaxşı olduğunu qəbul edir. Hətta İslam coğrafiyasındakı neqativ davranışlara qarşılıq nümunə göstərilir, məhz müsəlmanlar tərəfindən. Sadəcə bir məsələ var. Tanrının ancaq Şərqə, daha dəqiq desək İslam coğrafiyasına aid olması və Qərblə əlaqəsinin olmamasıdır, sanki. Bu, Qərbin ateist etiketlənməsinin təzahürüdür. Avropa deyən kimi, qeyri-ixtiyarı qarşı tərəf, qarşı komanda görürük sanki.

Müəllif: Vüsaləddin Rüstəmov

Beyenmeler
0   2  
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +21 (from 23 votes)

Vüsaləddin Rüstəmov

Fitret.az idarəçisi. Mühəndis. Fikir və düşüncə yazıçısı.

- Sayt ünvanı

 
TwitterFacebookGoogle Plus

SƏN İKİQAYINI TAPDINMI?

National Geographic (Beynəlxalq Coğrafiya) qurumunun, ixtiralarına dəstək verdyi alim Den Byutner 5 illik araşdırmaları nəticəsində yer kürəsində bəzi zonalar aşkar etmişdir ki, sonradan buna “mavi zonalar” adı verilmişdir. Uzun ömürlülük xüsusiyyətlərinin insanlarda gedərək artması bu zonaların səciyyəsidir. Alimlər mavi zonalardakı insanların uzun ömürlülüyünün artma səbəbini araşdırarkən düzgün və nizamlı qidanın, əxlaq və mədəniyyətin buna səbəb olduğu qənaətinə gəlmişdirlər ki, bu səbədən də bu zonalardakı insanlar digər ölkə xalqlarıından daha çox yaşayırlar.

timthumb

Bu zonalardan biri kiçik Okinava adasıdır. Ümumiyyətlə Yaponiya xalqı dünyada uzun ömürlülər sırasında ilk yerlərdə olmasına baxmayaraq bu adanın uzun ömürlülük  gostəriciləri bütün bu hədləri çox-çox geridə qoymuşdur. Hansıki orta yaş həddi, kişilərdə 88, qadınlarda isə 92 ildir və qidalandıqları ərzaq əsasən balıq, dəniz məhsulları meyvə və tərəvəzdir. Bəli, burada görülən işlərin əsas ağırlığı fiziki əməyə düşür, eyni zamanda uzaq şərq mənəvi və fəlsəfi təcrübəsi də cox dayanıqlıdır. Yalnız, burada dünyada, hətta Yaponiyada da olmayan daha bir şey var ki, buna İKİQAY (İKİGAİ) deyirlər.

Bu kiçik Yapon şəhərində bir qadın xəstəlikdən çox əziyyət çəkir. Bir anda ruhunun bədənini tərk etməsini hiss edir  və gözünə ata-baba ruhları görünün. Bu zaman yüksək bir səs:

“Sən kimsən?” deyə soruşur. “Mən bələdiyyə başçısının həyat yoldaşıyam.” – cavab verir.
“Mən sənin ərin kimdir soruşmadım. Sən mənə cavab ver, sən kimsən?”
“Mən dörd uşaq anasıyam. Mən məktəbdə müəlliməyəm.”
“Məgər mən səndən neçə uşağın var və harada işlədiyini mi soruşdum?”

Bu dialoq o zamana qədər davam etdiki sonunda qadın – Mən o şəxsəm ki, hər səhər yuxudan ailəmə komək edəcək və məktəbdə uşaqlara dərs öyrədəcək bir məqsədlə oyanıram. Bundan sonra onun ruhu bədəninə qayıdır və xəstəliyi səngiyir. O artıq ikiqayını tapmışdır.

Yapon məntiqli ikiqay, tərcümədə söz olaraq konkret öz əksini tapmasa da  “həyata məna verən” və yaxud “insanları səhərlər yuxudan sevinclə qaldıran”  anlamını verir. Başqa sözlə, ikiqay insan maraqlarının zərif və kompakt təyinidir, hansı ki, həyatlara sevinc bəxş edir. Baxmayaraq Okinava adasının sakinləri ikiqay anlayışını öz həyat fəllsəfələrinə daxil edə bilmışdirlər, buna qərbdə də rast gəlinir və biz dəfələrlə onun tərəfdarları ilə rastlaşmışıq. Hətta bu insanlardan həyatlarında böyük uğurlar əldə edənlər də olmuşdur.

Yenidən işə başlamaq üçün səhərləri səbirsizliklə gözləyirik.
Vilbur Rayt (
Wilbur Wright) təyyarə ixtiraçısı.

Həyatda yalnız sevdiyiniz işi görün. Bu mütləq sizi müvəffəqiyyətə gətirib çıxaracaqdır. Hər səhər mən özümə güzgüdə baxar və soruşardım: Əgər bu gün mənim həyatımın son günü olsaydı, günlərlə gördüyüm işi bu gün də görərdimmi? Və əgər günlərlə bu suala cavab ancaq “yox” sözündən ibarətdirsə o zaman mən nələrisə dəyişdirməliyəm.
Stiv Gobs (Steve Jobs) Applenin rəhbəri

Məhz həyata maraq, istəklə öz işinə başlamaq və ən yaxşı yolla onu yerinə yetirməklə  insanlar öz əhəmiyyətlərini hiss edərlər və bu məmnuniyyət onların həyatını anlamla doldurar. O insanlar ki, öz ikiqayını tapa bilirlər, onlara  depressiyalar yaddır, onlar həyatda optimist münasibətlərini qorumağı bacarır və dağıdıcı vərdişlərə meyilli olmurlar. Buna görə də kim mənalı və uğurlu həyat istəyirsə, özünə onu səhərlər yuxudan qaldıran səbəblər tapmalıdır.

mutluluk anahtari

İKİQAYINIZI NECƏ TAPACAQSINIZ?

Hər hansı bir işlə məşğul olacaqsınızsa, əsas sizdən bu işə yetərincə zaman və enerji sərf olunması tələb olunacaqdır. Sizə məntiqli və əhəmiyyətli qərarlar qəbul etmək lazım olacaq, və çox təəssüf ki, bəzən insanlar bunun vacibliyini çox gec anlayırlar. İkiqayınızın axtarışına nə qədər tez başlasanız bir o qədər tez rahatlar və həyatınızdan məmnun qalarsınız. Aşağıda geyd olunmuş sual və cavablar sizə bu axtarışlara kömək edəcəkdir:

 • Nailiyyət.
  Həyatınızda hansı  nailiyyətlərinizi siz ən dəyərli hesab edirsiniz? Bir vərəq götürün və fəxr etdiyiniz 2-3 işinizi yazın. Bu sizə ikiqayınızı tapmaq üçün bir başlanğıcdır.
 • Bilik.
  Sizin bilikləriniz və bacarıqlarınız əsasən nədən ibarətdir? Harada siz özünüzü mütəxəssis hesab edirsiniz? Nə haqqında siz məmnuniyyətlə danışırsınız, hansı mövzuda ədəbiyyat oxuyursunuz? Asudə vaxtlarınızda hansı saytları izləyirsiniz?
 • Hiss.
  Bildiyiniz bir sahədə işləməyiniz sizin karyera müvəffəqiyyətinizin zəmanətidir. Amma əgər siz işləyərək xoşbəxtliyi də əldə etmək istəyirsinizsə, bu halda sevdiyiniz işi işləməlisiniz. İkiqayınızı iş uğurlarınız o qədərdə həyəcanlandırmır, nə qədərki bu uğurlar ürəklərə sevinclə bərkidilməmişdirlər. Məhz  ilk növbədə diqqəti buna yönəltmək lazımdır.
 • Özünə qiymət.
  Özünüzü xəyallarınızda kim  görürsünüz? Siz müəllimsiniz, hüquqşünas, ana, alim, kitab nəşriyyatçı, fermer? Mümkündür ki, məhz gələcəyinizin düzgün qiymətləndirilməsi bütün sizin səylərinizi fokuslamağa kömək edəcək  linzadır.
 • Şəxsiyyət.
  Dünyada eyni insan yoxdur və müxtəlif şəxsiyyətlər tamamilə müxtəlif işlərdə formalaşmışdırlar. Şəxsiyyətinizin tipini bilərək, siz anlayacaqsınız ki, niyə bəzi məşğuliyyətlər sizə böyük həzz gətirir, digərləri isə ruhunuzun bir siminə də toxunmurlar.

Və sonda bir şəxsiyyətin  sitatıla bu məqaləni bitirmək istərdim. Hansı ki, daha dəqiq desək, o yalnız özünü tapmadı, həm də onu bütün öz həyatı boyu izlədi.

Sən nəyi sevdiyini tapmalısan. Və öz sevdiyin işi sanki ən sevdiyin insan kimi tapmalısan. İş sənin həyatının çox hissəsini alacaq və buna görə bu işdən həzz almağın yolu bu işi anlayaraq onu əla yerinə yetirməkdir. Bunun da tək yolu bu işi sevməkdir. Əgər sən  öz sevimli işini  tapmamısansa,  onu axtarmağa davam et. Axtarışlarını bu işi tapana qədər davam et. Hər şeydə olduğu kimi qəlbinin nə istədiyini onu tapdığında anlayacaqsan. Və hər bir gözəl münasibətlər kimi sənin işə həvəsin zamanla yalnız böyüyəcəkdir. Ona görə də tapana qədər axtar və sakitləşmə.
Stiv Gobs (Steve Jobs) Applenin rəhbəri

Sən artıq ikiqayını tapdınmı?

Mətni tərtib etdi: Dmitri Qorçakov
Tərcümə edən: Qüdrət Hidayətov  

Beyenmeler
0   2  
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +24 (from 24 votes)

Vüsaləddin Rüstəmov

Fitret.az idarəçisi. Mühəndis. Fikir və düşüncə yazıçısı.

- Sayt ünvanı

 
TwitterFacebookGoogle Plus

ANLAMLARI AZAD EDƏK, AZAD OLAQ….

12986_10201633785907703_2093850629_n

ANLAM VƏ AZADLIQ.

Anlam və qavramları insanların əlindən alıb sərbəst buraxmaq lazımdır məncə. Bəsdir istismar edib üzərindən mübahisələr qurduq. Azad buraxaq o anlamları, azad…
Kim darıxsa, həsrətin çəksə onları tapacaq və sevəcək, sevdikcə özü də azad olacaq.

Bir quşa baxın… “Sevirsiz” deyə qəfəsə salarsız. Oxşayar və qulluğunda durursuz. Ama bir müddətdən sonra “sevginiz” də itir və o da sizi sevmirdi zatən.
Siz quşun əsl funksiyasıni əlindən almısız. Təbiətlə vəhdətini-uçmasını,ötməsini və azadlığını…
Bezirsiz və bir anda onu azad buraxırsız. O uçur və vəhdətinə qovuşur. Gözəlləşir və əsl sevgi başlayır. Onu təbiətdə, uçarkən və ötərkən daha çox sevirsiz.. O da sizi sevir və sizə hizmət edir. Onu fəal edir ,öz funksiyasına qaytarırsız. Həsrətin çəkir və anlayırsız.. Bütöv olaraq oxuyur və həyat qurursuz. Hətta bu uçuşa baxıb TƏYYARƏ kəşf edirsiz. Kəşf? Bəli, kəşf, qulluq…

İndi düşünək:
Dəyişən və dəyişməyən nədir?
Nəyi azad etməliyik?
Bu sualların tək cavabı var-ANLAM!
Əsrlərdir iki şey işləndi:
Şərq Allahı azad etməyə çalışdı
Qərb insanı azad etməyə çalışdı
Əslində ANLAMI azad etmək lazımdır. Anlqyan insan azad olacaq və Allahı tapacaq. Bax bu prosesin tamamına OXU (İQRA) deyilir..

Müəllif: Vüsaləddin Rüstəmov

Beyenmeler
0   2  
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +13 (from 17 votes)

Vüsaləddin Rüstəmov

Fitret.az idarəçisi. Mühəndis. Fikir və düşüncə yazıçısı.

- Sayt ünvanı

 
TwitterFacebookGoogle Plus