“QIZILDƏRİLİLƏR”DƏN SEÇMƏLƏR

Xüsusi

Sülh və xoşbəxtlik hər anda mövcuddur. Sülh və xoşbəxtlik həinsanlarr addımdadır. Ruhun məsələləri üçün siyasi çözümlər yoxdur.

Özünüz olmaq üçün kifayət qədər ayrı dayanın…
Tək başına olmaq üçün kifayət qədər güclü…
Amma sevginizi paylaşmaq və zamanı gələndə birlikdə olmaq üçün kifayət qədər ağıllı.

Qəlbin mərkəzi günəş kimidir. Gələcəyin insanı qəlbi ilə düşünməyi öyrənəcək, indiki insanlar sadəcə ağılla düşünürlər. Amma yeni çağdakı kişi və qadınlar məkanı qəlbdə olan Tanrının ağlı ilə düşünəcəklər, gələcəyin zehni qəlbdə çalışacaq. Sevməyi öyrəndiyiniz zaman içinizdə müdriklik böyüyər. Hər zaman müdriklik  və sevgini bir yerdə düşünün, çünki gerçək sevgi müdriklik doğurar, müdrikliyi sevgidən ayıra bilməzsiniz. Gerçək sevgi, qardaşınızın ehtiyaclarını, sizinkinin önünə qoymağınızdır.

Hər şeylə danış;
çünki hər şeyin canı var…
Hər şeydə bir böyük qardaş tap. Hər şey birdir; hər şey canlıdır…
Qoruyucu daşı salamladınmı? Çünki hər şey sənin parçandır; hər şey canlıdır. İçəri girdiyin zaman salam verdinmi çiçəklərə? Eşitdinmi evin önündə oxuyan quşları? Təşəkkür etdinmi, oyandığın zaman sənə hədiyyə olaraq verilən yeni günə? Yoxsa təşəkkür etməməyi, quşun oxumağını eşitməməyi, çiçəkləri görməməyimi seçdin…
Bir zamanlar, insan özünü əhatə edən hər şey ilə uyum içərisində yaşayırdı. Buna görə də, çiçəklərin, ağacların, torpağın və dağların dilini anlayırdı. Ama indilərdə bu dilin aydınlığı bulandı…

Böyük Ruh’a və kainatın müqəddəs sirlərinə yaxın ol.
Yer üzündəki bütün insanlara sayğı göstər.
Lazım olan hər vəziyyətdə yaxşılıq və kömək et.
Yaşadığın müddətcə daima dürüst və doğru ol.
Ürəyinlə inandığın, doğru bildiyin şeyi et.
Ağlına və bədəninə yaxşı bax, sağlam qal.
Yer üzündəki bütün varlıqlara yaxşı davran.
Bütün etdiklərinin məsuliyyətini daşı.
Hər zaman daha yaxşı şeylər etmək üçün çabala.
Birlikdə bütün insanlığın yararı üçün çalış.

Kim olacağın və nə edəcəyinlə bağlı şüurlu qərarlar ver. Aldığın qərarların məsuliyyətini üzərinə götür.

Təbiətdən uzaqlaşdıqca, qəlblər sərtləşər.

Sahib olmaq istəyi, onlarda bir xəstəliyə çevrilib. Bu insanlar, varlıların poza biləcəyi, lakin kasıbların poza bilməyəcəyi bir çox qayda qoyublar. İdarəçi olan varlıları gücləndirmək üçün kasıblarla gücsüzlərdən vergilər alırlar. Bizim anamızın, torpağın, özlərinin olduğunu söyləyir, hasarlar hörərək qonşularını özlərindən uzaqlaşdırırlar; Torpağı binaları ilə və digər zir-zibilləri ilə çirkinləşdirirlər. Bu insanlar, baharda yatağından daşaraq yoluna çıxan hər şeyi yox edən bir irmağa bənzəyir.

Ölüm zamanınız gələndə, qəlbləri ölüm qorxusu ilə dolmuş digərləri kimi olmayın.
Onların zamanı gələndə ağlayarlar, həyatlarını başqa bir şəkildə təkrar yaşamaq üçün dua edərlər.
Ölüm mahnınızı oxuyun və bir qəhrəman kimi ölün.

Savaşçılarımız, sizin düşündüyünüz savaşçılar kimi deyil. Çünki heç kimin digərinin canını almağa haqqı yoxdur. Bizim üçün savaşçı, özünü, digərlərinin yaxşılığı üçün həsr edəndir.
Onun vəzifəsi, yaşlılarla və özünü müdafiə edə bilməyənlərlə, uşaqlarla və insanlığın gələcəyi ilə maraqlanmaqdır.

İnsanın gözləri elə sözlərlə danışar ki, dil onları tələffüz belə edə bilməz.

Dua etmək üçün günəşlə birlikdə qalx. Tək başına dua et, tez-tez dua et. Böyük Ruh dinləyər, əgər sən sadəcə danışarsansa.

Başqalarının fikirlərinə sayğı göstər ki, onların da sənə sayğı göstərməyini istəyə biləsən.

Bütün insanlara sayğı duy, lakin əsla yaltaqlanma.

Bildiklərini anlat, amma ağıl vermə;
Anlatılanları yaxşı dinlə, amma hamısını doğru sanma;
Səssiz qalmaq bir şey bilmədiyin anlamına gəlməz;
Çox danışmaq da çox bildiyini göstərməz;
Hər kəsi özünə bərabər gör, hər kim olursa olsun
Bir insanı kiçik görmək ağılsızlıq,
Çox böyük görmək də qorxaqlıqdır.
Cəsarət ağıldan gələrsə, cəsarətdir,
Bilgisizlikdən gələrsə, cəhalətdir…

Hazırladı: Fidan Aslanova

Beyenmeler
0   3  
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +12 (from 12 votes)

Fidan Aslanova

Fitret.az idarəçisi

 
Facebook

İNSANLARI OLDUĞU KİMİ QƏBUL ETMƏK

Xüsusi

İnsanlar həyatın içərisində bəzən ətrafındakı insİnsanalrı olduğu kimi qəbul etməkanları dəyişdirməyə çalışarlar. Əslində, müəyyən bir yaşa çatmış bir insanı dəyişdirmək hər nə qədər qeyri-mümkünə yaxın olsa da,  insan yenə də bəlkə də əlində olmadan ətrafındakı insanları dəyişdirməyə və onları öz beyinlərindəki qəliblərə salmağa çalışar. Çox vaxt da bu dəyişdirmə səyi güc mübarizəsi formasına və şəxsiyyət qarşıdurmasına çevrilər. Bu qarşıdurmadan bir nəticə çıxmağı və ya uzlaşılması da adətən elə də mümkün deyildir.

İnsanları dəyişdirmə səyi bir çox sahədə ola bilər. İnsanlar birlikdə olduqları sosial mühitlərdə sevgililərinin, həyat yoldaşlarının, ata-analarının, uşaqlarının, iş yoldaşlarının, dostlarının, bacı-qardaşlarının fərqli yönlərini dəyişdirməyə çalışa bilər. Dəyişdirmə səyində dəyişdirilməyə çalışan şeylər də çox fərqli şeylər ola bilər; fiziki anlamda da ola bilər, həyat tərzi, şəxsiyyət quruluşu və ya davranış anlamında da ola bilər.

Xüsusilə evli cütlüklər və sevgililər arasındakı ən çox qarşılaşılan qarşıdurma və problemlərdə iki tərəfin bir-birini olduğu kimi qəbul etməkdən çox, qarşı tərəfi öz istədiyi yöndə dəyişdirməyə çalışmağı, hətta zaman- zaman dəyişməyə məcbur etməyi yatar. Öz istədiyi yöndə dəyişdirməyə çalışılan xüsusiyyət, əgər insanın zaman içərisində və uşaqlıqdan bəri bir davranış halına gəlmişsə; bu davranış formasını dəyişdirmək, hardasa o insanın şəxsiyyətini, həyat tərzini, həyata baxışını dəyişdirməyə bərabərdir və ümumi anlamda da heç kimin kimdənsə belə bir şey istəməyə və ya belə bir şey gözləməyə haqqı da yoxdur. Onsuz da belə bir şeyi etmək də çox çətin olmaqdan əlavə, hardasa qeyri-mümkündür.

Bir insanın həyat tərzini, vərdişlərini və sahib olduğu xarakterik xüsusiyyətləri nə həyat yoldaşı, nə sevgilisi, nə uşağı, nə də ata-anası üçün dəyişdirə bilməyi mümkün deyildir. Burada önəmli olan hər kəsin o insanı mövcud olan xüsusiyyətləri, şəxsiyyəti, davranış formaları olaraq nə qədər qəbul edib, tolerant yanaşıb yanaşa bilməməsidir. Əgər bir insanın sizin qəbul edə bilmədiyiniz, tolerant ola bilmədiyiniz xüsusiyyətləri və vərdişləri varsa, o zaman o xüsusiyyəti dəyişməkdən çox o insan ilə olan münasİnsanları olduğu kimi qəbul etməkibətinizi gözdən keçirib, o münasibəti o insanın mövcud olan xüsusiyyətləri ilə birlikdə, mövcud formada davam edib edə bilməyəcəyinizə qərar verməyiniz lazımdır. Birlikdə olduğunuz insan sizin həssas olduğunuz bəzi mövzularda daha diqqətli ola b
ilər, sayğılı davrana bilər, bunu istəyə bilərsiniz və gözləyə bilərsiniz, amma sizin üçün sizdən öncəki davranış formasından, vərdişlərindən və xarakteristik xüsusiyyətlərindən vaz keçməsini istəmək və gözləmək heç məntiqli bir yanaşma deyildir.

Bir insanla birlikdə olmağa başlayarkən əgər o insan siqaret çəkirsə, sizinlə birlikdə olmağa başladıqdan sonra siqaret çəkmək vərdişindən vazkeçməsini gözləməyə əsla haqqınız ola bilməz. Burada siqaret çəkən biri ancaq birlikdə olduğu insanın bu mövzudakı həssaslığına sayğı göstərib siqaret çəkərkən daha diqqətli davrana bilər və bəlkə zaman-zaman başqa mühitlərdə siqaret çəkərək birlikdə olduğu insanın bu anlamdakı na
rahatlığını azaltmağa çalışa bilər. Burada əgər bir insan durub, “mən siqaret mövzusunda çox həssasam və siqaret çəkən biri ilə birlikdə ola bilmərəm” -deyirsə, buna da heç kim bir şey deyə bilməz, insanların bəzi mövzularda çox ciddi həssaslıqları ola bilər. Hər kəs də bu həssaslığı sayğı ilə qarşılamalıdır. O zaman əgər bu mövzuda bir insan bu qədər həssas isə birlikdə olacağı insanı seçərkən bu mövzunu nəzərə almalıdır. Siqaret çəkdiyini bilə- bilə biri ilə birlikdə olub, hətta evlənib, sonra da ona siqaret mövzusunda basqı etməyə və davamlı olaraq bunu bir gərginlik halına gətirməyə və bu şəkildə qarşı tərəfin psixologiyasını pozmağa heç kimin heç bir şəkildə haqqı ola bilməz. Yenə eyni şəkildə birlikdə olduğunuz və ya evləndiyiniz insan əgər sizi narahat edəcək, sizin gözünüzüə batacaq dərəcədə artıq çəkilidirisə, evləndikdən sonra o insana çəki atması mövzusunda psixoloji basqı edilə bilməz. Siqaret vərdişi, yemək vərdişi kimi şeylər insanlar üçün asanlıqla dəyişdirlə bilən, vaz keçilə bilən vərdişlər deyil. Yenə eyni şəkildə alkoqol istifadə etmə vərdişi olmayan birindən alkoqol istifadə etməyini gözləmək və ya bir kişinin evləndikdən sonra birlikdə olduğu qadını öz yönündə hicab örtməyə məcbur etİnsanları olduğu kimiq əbul etməkməyə haqqı yoxdur. Hər kəs qarşısındakı insanın hər mövzudakı baxış bucağına sayğı duymalı, onu olduğu şəkildə qəbul etməlidir, onu əsla öz istədiyi və ya düşündüyü kimi düşünməyə və davranmağa məcbur etməyə haqqı yoxdur.

Lakin bu, heç bir şəkildə cütlüklər birlikdə olarkən öz xarakterləri, vərdişləri, həyat tərzləri barəsində güzəştə gedə bilməz, heç bir şəkildə dəyişə bilməz anlamına gəlmir. İnsanlar bu mözvuda da uyumlu olmalıdırlar. Lakin birlikdə olduğu insanın xoşbəxtliyi üçün əlindən gələn şeyləri edə bilməlidir. Bunu edərkən də etdiyi şey özünü əsla heç bir şəkildə bədbəxt edəcək, öz üzərində stress yaradacaq və psixologiyasını pozacaq, öz xarakteri  ilə əsla uyğun gəlməyəcək, özünü pis hissetdirən bir şey olmamalıdır. Birlikdə olduğunuz kişi saç mövzusunda həssas ola bilər və uzun saç sevə bilər, əgər bunu etmək bir qadını sıxıntıya salmayacaqsa sevdiyi, birlikdə olduğu insan üçün saçlarını uzada bilər. Bu son dərəcə xoş bir şeydir. Oxşar şeyləri bir kişi də yeri gələndə edə bilməlidir.

İnsanlar başqalarını olduğu kimi qəbullanmaqla yanaşı, özlərini də olduqları kimi qəbullanmalıdırlar.
Hər kəs öz şəxsiyyət quruluşu və həyat tərzi yönündə bəzi şeyləri edər və ya etməz. Həyatda vermiş olduğumuz qərarlar da adətən, öz şəxsiyyət quruluşumuza uyğun şəkildə verilər. Bunu göz ardı edib insanın özünə haqsızlıq etməyi də doğru deyildir. Müəyyən bir olayda əslində edilməli olan doğru şeyi bilməyinizə rəğmən öz xarakteriniz buna uyğun olmadığı üçün əks yöndə bir şeylər edə bilərsiniz. Belə durumlarda insanın özünü sərt şəkildə tənqid etməyi də doğru deyildir, çünki o insanın şəxsiyyət quruluşu o durum üçün elə davranmağı gərəkli etmişdir və ona görə də o cür davranmışdır. Bu da insanın özünü olduğu kimi qəbullanması gərəkdiyinin başqa bir ölçüsüdür və əsla göz ardı edilə bilməz.

Hər şeydən önəmlisi insanlar dinc və uyumlu bir birlikdəlik üçün əmək verməli, çalışmalıdır. Əmək vermədən və fədakarlıq etmədən insanlar xoşbəxt bir birlikdəlik yarada bilməz və davam etdirə bilməz. Dəyişməkİnsanları olduğu kimi qəbul etmək mövzusunda da hər kəs uyumlu olmalıdır və mənfi yönlərini lazım gələndə yonta bilməlidir. Müqavimət göstərərək öz bildiyini oxumaq və inadla bunu davam etdirmək də münasibətləri çürütməkdən və insanları bir-birindən uzaqlaşdırıb soyutmaqdan başqa bir işə yaramaz. İnsanların sosial münasibətlərində qarşısındakı insanların həssasiyyətlərinə və xarakterlərinə sayğı duymağı, onları qırmamağa və incitməməyə diqqət etməyi və bu mövzuda lazımi diqqəti göstərməyi gərəklidir. Bir insanı itirmək çox asandır, ən kiçik mənfi bir davranış, bir söz belə o insanın sizinlə bağlı müsbət düşüncələrini silib ata bilər. Bir insanı qazanmaq isə çox -çox çətindir. Uzun zaman, əmək və fədakarlıq istəyər. Güvən yaratmadan bir insanın sevgisini əsla qazanmaq mümkün deyildir. Hər kəs hər cür münasibətində əgər ətrafındakı insanları itirmək istəmirsə bunu bilərək məsuliyyətli bir şəkildə davranmağı bilməlidir. Bunu bilməməyin nəticələrini qəbullanmaq və bədəlini ödəmək daha çox ağır və çətindir.

Mənbə: blog.milliyet.com.tr
Hazırladı: Fidan Aslanova

Beyenmeler
0   3  
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +14 (from 14 votes)

Fidan Aslanova

Fitret.az idarəçisi

 
Facebook

SEANS… (hekayə)

Xüsusi

seans-psxioloqGünorta görüşməliydilər. Artıq neçənci dəfə idi ki, görüş təyin edilirdi. Seans vaxtı yaxınlaşan kimi, xanım işi çıxdığını, gələ bilməyəcəyini deyirdi. Bu dəfə deyəsən alınacaqdı.

Görüşdülər. Xanım psixoloqun tərifinə başladı. “Çox dünyagörüşlü xanımsınız, savadlısınız. Mən heç vaxt sizə çata bilmərəm. Üstəlik çox xoşbəxt görünürsünüz”.
Bu sözlər eqoya təsir etməyə bilməzdi. Qadının ləhcə ilə danışığı, bəsit, kobud cümlələr qurması buna şərait yaradırdı. Bir an psixoloq özünü bu xanımdan üstün saymağa başladı. Bu çox çəkmədi. Səmimi ifadələrlə “Hamımız qadınıq, savadın xoşbəxtliyə dəxli yoxdu. Siz də bilirsiniz ki, qadınlar qadın kimi xoşbəxt olmağı hər şeydən üstün tuturlar”.

Seans başlandı…

– Bilirsiniz şəxsi məsələdi. Biz Facebookda tanış olmuşuq. Burda çox insanlara rast gəlmişəm. Onu tanıyana qədər elə bilirdim bütün kişilər eynidir. Hamısı bizim zəifliyimizdən istifadə edir. Amma o hamıdan fərqlidir. Ümumiyyətlə, bizim kişilərə bənzəmir. Çox azad fikirlidi, çox sevgi doludu, çox dəyər verən biridi. Çox… Çox…

Danışdıqca gözləri alışıb-yanırdı. Psixoloq düşünürdü ki, bu qadın belə xoşbəxtdirsə, problem nədədir görəsən? Xanım hələ də danışırdı. Çox…
O danışdıqca psixoloqun xəyalında yaranan obraz onu da gülümsədirdi… Tanış obraz, tanış xüsusiyyətlər… O da “uçub getməyə” hazırlaşırdı. Seansda olduğunu xatırlayıb, geri dönməyə məcbur oldu.

Birdən xanımın üzündəki ifadə dəyişdi. Xoşbəxt təbəssümün yerini kədər, üzüntü aldı. Rəngi solğunlaşdı, gözləri doldu.
– Bilirsiniz, təkcə problem ondadır ki, o evlidir. Buna baxmayaraq o məni sevir. İnana bilməzsiniz, bu bir sevgi dastanıdır. Həyatda belə sevgilər çox az olur. Amma bir-birini sevən insanlar həmişə çətinliklərlə rastlaşır.
– Bəs ailəsi haqqında nə düşünürsünüz? Onun həyat yoldaşını deyirəm- psixoloq fikirli-fikirli sual verdi.

Elə bil heç danışmaq istəmirdi. Gözləri bir nöqtəyə zillənmişdi. Daxilində anlamadığı bir sıxıntı vardı, boğulurdu. Növbəti sual onu özünə gətirdi.
– Mənə kömək edə bilərsiniz? Sizin yanınıza ona görə gəlmişəm ki, məni bu sıxıntıdan qurtarasınız. Ailəsi haqqında düşünəndə çox sıxılıram. Nə olur olsun əl çəkən deyiləm. Belə böyük sevgidən əl çəkmək axmaqlıq olar. Həyat yoldaşı da bunu anlamalıdır. Sevdiyim insanı başqa biriylə bölüşə bilmərəm.
– Başqa biri dediyiniz onun həyat yoldaşıdır.
– Onun üçün məndən başqa qadın yoxdur.

Xanımın telefonuna mesaj gəldi. Psixoloq indi xatırladı ki, niyə xanıma telefonu söndürməsini vaxtında deməyib, bu seansı pozur.
Yenə gözləri parladı xanımın, təbəssümlə:
– Odur mesaj yazıb, mütləq görüşək deyir. İstəyirsiniz siz də oxuyun, siz daha yaxşı anlayarsınız.

Bunu deyib, telefonu stolun üzərinə qoymaq istədi.
Psixoloq telefonu əli ilə itələdi.
– Yox, olmaz, mesaj sizə gəlib, mənim oxumam doğru deyil.
Telefon sanki qəsdən qadının əlindən sürüşüb, psixoloqun masasına düşdü. Baxmaq istəməsə belə, qeyri-ixtiyari gözləri telefona yönəldi. Tanış sima baxışlarını bir müddət çəkib özündə saxladı. Elə bil bədənindən şiddətli cərəyan keçdi. Bir “ildırım effekti” yaşadı. Gözlərindən sel kimi yaş tökürdü. Bayaqkı “üstün qadın”dan əsər-əlamət qalmamışdı. Tamamilə “alt-üst”olmuşdu.

Xanım çaşıb qalmışdı, çox təsirlənmişdi. O da ağlayırdı.
– Görürsünüz, sizə dedim axı bu vaz keçiləsi sevgi deyil. İndi deyin mən neyləyim?
Daxilində bu sualı  qarşı tərəfə o da verirdi, var gücüylə qışqırırdı:
– İndi deyin, mən neyləyim ???

Müəllif: SEVƏR

Beyenmeler
0   3  
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +11 (from 11 votes)

Psixoloq Rübabə

Fitret.az yazarı. Psixoloq.

- Sayt ünvanı

XƏLİL CİBRANDAN SEÇMƏLƏR

Xüsusi

Görkəmli yazıçı və tanınmış rəssam,Xəlil Cibran eləcə də  şair və filosof olan Xəlil Cibran 1883-cü ildə Livanda katolik ailəsində doğulub. 

Əsərləri və düşüncələri dünya üzərində geniş əks-səda oyandırmışdır. Şeirləri  iyirmidən çox dilə tərcümə edilmiş Cibran, eyni zamanda müvəffəqiyyətli bir rəssam idi. Şəkillərinin bəziləri  dünyanın bir çox şəhərində nümayiş etdirilir.

Həyatının təxminən son iyirmi ilini ABŞ-da keçirən yazar, ölümünə qədər qaldığı bu ölkədə əsərlərini ingilis dilində yazmışdır.
Xəlil Cibranın ən məşhur əsərlərindən biri olan və ilk dəfə 1923-ci ildə nəşr olunan “Nəbi” adlı əsəri, ümumi 26 ədəd şeirdən ibarət bir  qarışıq şeirlər kitabıdır.

Xəlil Cibranın dini görüşləri özünəməxsusluğu ilə fərqlənir. O, xristian adət-ənənələri ilə böyüsə də, üzərində islam dininin təsirləri də sezilir. Sufi fəlsəfəsi ilə yaxından tanış olur və təsirlənir. Uşaq yaşlarında evlərində müxtəlif dinlərdən olan insanların qonaq olması onun dünya görüşünün artmasında mühüm rol oynayır.

Xəlil Cibran Xristianlıq, İslam, İudaizm, Sufizmdən təsirlənərək universal məhəbbət, həyata tam fərqli və yeni baxış, insanlara olan sevgidən ibarət olan janrda yaradırdı. O, deyirdi: “Sən mənim qardaşımsan və mən səni sevirəm. Sən məsciddə səcdədə olanda da, kilsədə diz çökəndə də, sinaqoqda ibadət edərkdən də səni sevirəm. Sən və mən inamın – Allahın övladıyıq.”

Cibranın başdaşında bu sözlər yazılıb: Mən də sizin kimi sağam. Qarşınızdayam. Gözlərinizi yumun və ətrafınıza baxın. Məni qarşınızda görəcəksiniz.

SEÇMƏLƏR:

Çünki, o sizin əskik tərəfinizi tamamlayan adamdır, boşluğunuzu dolduran adam deyil.
Və dostluğun məhəbbəti içində, bolca qəhqəhə olsun və zövq ortaqlığı, zövq paylaşımı.
Çünki ürək kiçik şeylərin parıltısında öz sabahını tapar.

İnsanın müəlliminin təbiət, kitabının insanlıq və məktəbinin həyat olduğu bir gün gələcəkmi?

Dostunuz danışmağı buraxdığında
ürəyiniz onun ürəyini dinləməyi davam etdirsin …

Yalnız ortaya çıxan işığı görə bilir və yalnız deyilən səsi eşidə bilirsənsə; əslində nə görürsən, nə də eşidirsən.

Gülümsə, aləm sənin hüznünlə dəyişməyəcək ..

Sənə söyləmək istədiyim çox şey var, lakin bunları deyə bilmərəm, çünki sözlərdə soyuq bir şey var, halbuki mənim ürəyimdə soyuq heç bir şey yoxdur.

Xatırlamaq bir növ görüşdür. Unutmaq isə bir növ azadlıq.

Dostluq daima şirin bir məsuliyyətdir. Əsla bir fürsət deyil.

Nəzakət qar kimidir. Örtdüyü hər şeyi gözəlləşdirər.

Kimilərimiz, “Sevinc, kədərdən böyükdür” deyərkən, kimilərimiz də, “Xeyir, böyük olan kədərdir” deyir. Halbuki mən  sizə deyirəm ki, ikisi bir-birindən ayrıla bilməz. Sevinc və kədər birlikdə gələr. Biri süfrənizdə sizinlə oturarkən, unutmayın, digəri yatağınızda yatmaqdadır.

Gerçək, çox zaman bir uşağın ən içdən gülüşü və ya bir sevgilinin öpüşü ilə bəzənmiş olaraq səslənər bizə. Amma biz sevginin qapısını onun üzünə çırpar və sanki düşmənmişik kimi davranarıq.

Kömək etdiyin birinin xəcalətini görməmək üçün üzünü çevirirsənsə, o  zaman həqiqətən mərhəmətlisən (incəsən) demək ki.

Müdriklik, ağlamaq üçün çox qürurlu, gülmək üçün çox ciddi və özündən başqasını axtarmayacaq qədər eqoist olduğu zaman müdriklik olmaqdan çıxar.

Tısbağalar yollar haqqında dovşanlardan daha çox şey anlata bilərlər.

Səssizlik, veriləbiləcək ən gurultulu cavabdır.

Sən eşitdiklərinə inanırsan. Söylənməyənə inan, çünki insanın səssizliyi, kəlmələrindən daha yaxındır gerçəyə.

Səssizlik, kəlimələrdən daha dəyərlidir.

Qısqancın susqunluğu çox gurultuludur.

Şeir, daha çox sevinc, iztirab və heyrətdir, biraz da söz.

Gerçək gözəllik, bir kişi ilə bir qadın arasında var ola bilən və eşq adı verilən ruhsal ahəngdə yatar.

Həqiqətə qulaq verən, həqiqəti dilləndirəndən daha bəsit deyildir.

Bir-birinizi sevin, amma sevgini bir müqaviləyə çevirməyin.

Gündəlik həyatınız məbədiniz və dininizdir.


Hazırladı: Fidan Aslanova


 

Beyenmeler
0   3  
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +10 (from 10 votes)

Fidan Aslanova

Fitret.az idarəçisi

 
Facebook

XOŞBƏXTLİK HAQQINDA

Xüsusi

Xoşbəxtlik haqqındaXoşbəxtlik, isti bir günün sonunda əsməyə başlayan sərin bir küləkdədir.
Xoşbəxtlik, günün ilk aydınlığında, gecənin son qaranlığındadır.
Xoşbəxtlik, düşünüldüyü zaman gülümsədən uşaqlığa dair bir xatirədədir.
Xoşbəxtlik, bir kitabda, bir jurnalda gördüyümüz bir sözün əzbərlənib dəfələrlə söylənməsindədir.
Xoşbəxtlik, sabah üçün heç bezmədən edilən ümüddədir.

Xoşbəxtlik, məsafəyə fikir vermədən böyüdülən sevgidədir.
Xoşbəxtlik, bilgidədir. Hər şeyi öyrənə bilmə səyindədir.
Xoşbəxtlik, düz yanınızdadır, fərq etmənizi gözləyən bir sirrdir.
Xoşbəxtlik, dönüb dolaşıb içinizdə tapdığınız yeniliklərdədir.
Xoşbəxtlik, özünüz olduğunuzu fərq etdiyiniz andadır.

Xoşbəxtlik, həyatına mənalı bir məqsəd yükləyə biləcək  düşüncə gücünü, özündə inkişaf etdirdiyini fərq etməyindədir.
Xoşbəxtlik, həyatını, özünə, başqalarına və gedərək kainata qoşulma coşğusuyla doldurmaqdadır.
Xoşbəxtlik, tutulduğu zaman, bəzən, itən köpük  kimidir.
Xoşbəxtlik, arxasınca qaçdıqca, uzaqlaşan bir hədəfdir.

Xoşbəxtlik, bəlkə də hər yerdədir, görə bilənlərə  görünən bir rəngdir, yalnız.
Xoşbəxtlik, özümüzü sevmək, özümüzə dəyər verməkdir …
Xoşbəxtlik, bir çiçəyi gördüyünüz zaman, ona təbəssümlə yaxınlaşmaq, onu sevmək və iyləməkdir …
Xoşbəxtlik, günəşin doğuş anını seyr etmək, səhər vaxtında, ən az səhər vaxtı qədər gözəl olan  təmiz havanı ciyərlərə çəkmək və sonra buraxmaqdır …
Xoşbəxtlik, bahar yağışı altında gəzmək və islanmaq, yağışdan sonra torpaq qoxusu ilə nəfəs almaqdır …

Xoşbəxtlik, bir körpənin gülümsəməsi, bir körpənin yatarkən üzündəki ifadə, bir körpənin qoxusudur …
Xoşbəxtlik, bəzən qırmızı bir qızılgülün rənginə baxmaqdır.
Xoşbəxtlik, insanların könlünə taxt qura biləcək əxlaq və tərbiyəyə sahib ola bilməkdir…

Hazırladı: Fidan Aslanova

Beyenmeler
0   3  
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +11 (from 13 votes)

Fidan Aslanova

Fitret.az idarəçisi

 
Facebook