KOMMUNİSTİN 33 CAVABI

Xüsusi

kommunist

İşçi! Milli sərvətin tək və gerçək yaradıcısı. Ən dahi alim beyninin layihəsi belə sənin əməyin tətbiq edilmədiyi müddətcə dəyərsiz kağız parçasıdır. Yalnız sənin əməyin ölüyə can verən dirilik suyu kimi sirayət etdiyi hər yerdə sərvət və gerçək dəyər yaradır. Bütün ölkə, bəşəriyyət ancaq sənin əməyinin hesabına tərəqqi və inkişaf edir. Bu o əməkdir ki, sən onun hesabına sosializim dövründə pulsuz səhiyyə, pulsuz təhsil, pulsuz mənzil və saysız hesabsız güzəştlər almışdın. Bu günsə sənin bu hüquqların əlindən alınmış və bir parça çörəyə, əzələni satacaq bir işə və ən dəhşətlisi isə kimlərinsə mərhəmətinə möhtacsan. İndi sənin əlindən alınmış hüquqların (mənzil fondun, təhsil fondun, səhiyyə fondun) sərvət şəklində harın sahibkarların cibinə axır. İndi sən özünü, övladını müalicə etdirmək üçün televiziya ekranlarından göz yaşları içərisində mərhəmət dilənirsən. Sənin əməyini mənimsəyib şişənlər isə sənin hesabına sərvət gölündə üzürlər. Sən qan qusanda onlar bank hesablarına yığın-yığın sərvət «qusurlar». Məhkum edildiyin daxmadan başını çıxarıb ətrafında ucalan göydələnlərə, villalara bax. Onlar sənin oğurlanmış hüquq və azadlıqlarındır. Onlar nə qədər böyük və dəb-dəbəlidirsə, sən bu dəb-dəbənin fonunda bir o qədər cılız, təhqir olunmuş və hüquqsuzsan. Bu hüquqsuz və miskin həyatına baxıb dəhşətə gəl.

Hər cür sərvətin yeganə mənbəyi – işçi! Sənin əməyin qul əməyi kimi istismar olunur. Hər şey sənin əməyinlə yaranır, amma sən bunun müqabilində heç bir təminat almırsan. Bax! Mövcud rejimin «sütun»larına, bax onların dəb-dəbəli həyatına. Onlar sənin zəhmətinin nəticəsini yeyir. Bax! Vəkillərə, polisə, orduya, onlar da sənin əməyindən bəhrələnir. Bax! Şou-biznes təlxəklərinə, bir gecədə göbək atıb avtomobil qazananlara, bax onların göbəyinə dollar basanlara. Zənginlərin iti-pişiyi belə səndən daha yaxşı həyat sürür. Bu quruluşun, bu rejimin nəzərində sənin it qədər də dəyərin yoxdur. kommunistUniversitetlərdə «qaz» kimi yolunub ütülən tələbə! Universitet sənin cibini qırxandan sonra sənə əl boyda bir karton parçası verib ardından da bir təpik vurub tullayacaq təminatsız həyatın ağuşuna. Darvazanın kandarından sənin ümidsiz, sabahı məchul acı taleyin başlayacaq. Həyatın acı zərbələri addımbaşı hər tində sənin mənliyini əzib, ayaqlayıb, mənəviyyatını eybəcərləşdirəcək. Simasızlaşmış, daxilən eybəcərləşmiş, mənən sınmış həyat sənin alın yazın olacaq. Təminatsız həyatın sərt sillələri; işsizlik, yoxsuzluq, ehtiyac, xəstə mühit sabahkı günə olan ümidlərini aşındırıb yox edəcək. Cəmiyyətin 5-10% zəngin təbəqəsi lüks içərisində yaşasın deyə, hansısa biznesmen milyonlarla dollarlıq villada, 100-150 min dollarlıq avtomobillərdə qudurğan bir həyat yaşasın deyə sən istismar olunursan. Gəncliyini cəmiyyətin tərəqqisinə qurban vermiş təqaüdçü, bütün mənalı ömrünü cəmiyyətin maariflənməsinə həsr etmiş müəllim, ömrü boyu insanların sağlamlığı keşiyində duran həkim, bilik və bacarığını quruculuğa sərf etmiş mühəndis, bu deyilən acı həqiqətlər sənin də aqibətindir. Problemlər çox, onların qurbanları daha çox, çıxış yolu isə təkdir:

Hər kəsi kapitalizmin «oğru qanunlarına» YOX deməyə çağıraq!

Mənbə: “Çağırış” qəzeti

Beyenmeler
0   4  
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +6 (from 6 votes)

Vüsaləddin Rüstəmov

Fitret.az idarəçisi. Mühəndis. Fikir və düşüncə yazıçısı.

- Sayt ünvanı

 
TwitterFacebookGoogle Plus

SOSİALİZM KOMMUNİZM FƏRQİ

Sosializm kommunizm fərqi nədir?

Aktual lüğətdə Sosializm: istehsal vasitələrinin birgə istifadə edilməsi yolu ilə ictimai sinifləşməni ortadan qaldıran, cəmiyyətin təşkilatlanmasında köklü bir dəyişikliyi məqsəd qoyan ictimai təlim, cəmiyyətçilik. Kommunizm: 1. Bütün malların ortaq şəkildə istifadə edildiyi və xüsusi mülkiyyətin olmadığı cəmiyyət nizamı. 2. Belə bir nizamın qurulmasını məqsəd qoyan siyasi, iqtisadi və ictimai təlim olaraq keçməkdədir.

İlk öncə qeyd etməliyik ki, ikisi rəqib ya da əleyhdar faktlar deyil. Marksın Kapitalının bildirdiyinə görə: kapitalizmdən sonra sosializm suveren olacaq. Daha sonra da kommunizm qurulacaq. Marksın tarix nəzəriyyəsinə görə sosializm bir keçid mərhələsidir.
Burada on maddədə aralarındakı fərqi araşdıracağıq:

♦ Kommunizm sosializmin bir növüdür. Sosializmin digər növlərindən: sosial demokratiya, liberal sosializm, anarxizm, islami sosializm sayıla bilər.
♦ Sosializm bir iqtisadi sistemdir. Kommunizm həm iqtisadi, həm də siyasi bir sistemdir. Sosializm bərabər bir həyat hazırlayarkən, kommunizm həm bərabər bir həyat, həm də bərabər bir rəhbərlik hazırlayar.
♦ İkisi də ictimai bərabərliyi müdafiə edir. Ancaq rəhbərlik mərhələsində ayrılırlar.
♦ İkisi də cəmiyyətdəki bərabərliyi müdafiə edərkən Kommunizm sosializmin radikal (uc) nöqtəsi olaraq bilinir.
♦ Sosializmdə insanlar iqtisadiyyatın rəhbərliyində söz sahibidir. Əksəriyyətin qərarı tətbiq olunur. Kommunizmdə tək partiya vardır. Partiya nüfuzu etibarlıdır.
♦ Gəlirlərin paylaşmasında: sosializm fərdin məhsuldarlığına bağlı olaraq paylamanı müdafiə edərkən, kommunizm fərdin ehtiyacına görə gəlir paylaşımı müdafiə edir.
♦ Sosializmdə xüsusi mülkiyyət mümkündür. İstehsal vasitələrinin dövlətə ya da fərdlərə aid olduğu şəkillər mövcuddur. Kommunizmdə istehsal vasitələri dövlətindir. Xüsusi mülkiyyət yoxdur. İkisində də xüsusi mülkiyyət fərdləri istismar məqsədi ilə istifadə edilə bilməz.
♦ Sosializm kapitalizmlə birlikdə yaşaya bilər və bunu bir keçiş imkanı olaraq qiymətləndirər. Ancaq kommunizm sinifsiz bir cəmiyyət yaratmaq üçün kapitalizmi bütündən yox etmə fikrindədir.
♦ Sosializmdə azad din seçimi vardır. Kommunizm dini ortadan qaldırar.
♦ Sosializmdə çox partiyalı seçkilər vardır. Hökumətin-dövlətin başında liderlər ola bilər. Kommunizmdə lider yoxdur. Birbaşa olaraq xalq tərəfindən idarə olunar. Bu model indiyədək tətbiq edilməmişdir. Əsas kommunizm lidersiz və Kommunanın qərarına bağlıdır.
♦ Sosializmdə mülkiyyətin çoxu ortaqlıq içindədir və gerçək sahibliyi işçilərə aid edilməkdədir. Kommunizm isə bütün mülkiyyətin cəmiyyət və ya dövlətə aid edildiyi ictimai təşkilatlanma formasıdır.

Mənbə: www.dmy.info
Hazırladı: Vüsaləddin Rüstəmov

Beyenmeler
0   4  
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +32 (from 34 votes)

Vüsaləddin Rüstəmov

Fitret.az idarəçisi. Mühəndis. Fikir və düşüncə yazıçısı.

- Sayt ünvanı

 
TwitterFacebookGoogle Plus