OĞRU SİSTEM VƏ DÜRÜST ADAM

Bir zamanlar hər kəsin oğru olduğu bir ölkə vardı. Gecələri hər kəs bir fənər və Levy ilə silahlanıb qonşularının evinə girərdi. Dan ağararkən çuvalını doldurmuş geri döndüyündə öz evinin də soyulmuş olduğunu görərdi.

Beləcə, hər kəs uyğunlaşma içində yaşayardı, kimsənin vəziyyəti çox pis deyildi. Biri birini, o birisini soyar, beləcə son insana qədər gəlinər, sonuncu da o birincini soyardı. Bu ölkədə istər sat, istər al saxtakarlıq demək idi.

oğru sistem və dürüst adam
Hökumət insanlardan oğurlamaq üçün qurulmuş bir cinayət təşkilatı, insanlar da bütün zamanlarını hökuməti aldadaraq keçirirdilər.

Hökumət insanlardan oğurlamaq üçün qurulmuş bir cinayət təşkilatı, insanlar da bütün zamanlarını hökuməti aldadaraq keçirirdilər. Həyat heç bir problem çıxmadan sürürdü; orada yaşayanlar nə zəngindilər, nə də yoxsul. Sonra bir gün -necə olduğunu kimsə bilmir- dürüst bir adam gəlib çıxdı.

Gecələri çuvalını alıb oğurluq etmek üçün çölə çıxmaq yerinə evdə oturur, tənbəkisini tütdurub roman oxuyurdu. Oğrular oraya gəlib də işıq görüncə geriyə qayıdırdılar. Amma bu belə getmədi. Dürüst adama belə rahat bir həyat yaşamaqla havanın ona görə xoş ola biləcəyini, amma kimsəni çalışmaqdan saxlamağa haqqı olmadığını söylədilər. Evdə oturduğu hər gecə bir ailə ac qalırdı. Dürüst adam verəcək bu varlığı sübuta yetirməyib. O da tutdu dan yeri ağarana qədər gecəni çöldə keçirməyə başladı, amma oğurluq etməyə əli gəlmədi.

Dürüst idi, ona görə. Körpüyə qədər gedir, altından suyun axışını izləyirdi. Sonra evinə gəlir, evini soyulmuş tapırdı. Bir həftə keçmədən dürüst adamın beş quruşu qalmadı, yeməyi tükəndi; ev soyulub soğana çevrilmişdi. Amma özündən başqa kimsəni günahlandıra bilməzdi. Problem dürüstlüyü idi; nizamı alt-üst etmişdi. Qarşılığında kimsəni soymadan özünü soymalarına icazə vermişdi. Beləcə, hər səhər biri geri döndüyündə evini soyulmamış tapırdı -Dürüst adamın bir gecə əvvəl soyması lazım olan ev. Çox keçmədən evləri soyulmayanlar özlərinin birilərində daha zəngin olduqlarını gördülər əlbəttə, onun üçün oğurlamaq istəmədilər, digər tərəfdən dürüst adamın evini soymağa gələnlər əlləri boş qayıtdılar, yoxsullaşdılar. Zənginləşənlər körpünün üzərində dürüst adama qatıldılar, onunla birlikdə axan suyu seyrə başladılar.

oğru sistem və dürüst adam
Niyə yoxsullara bir az pul verib bizim üçün oğurlamalarını təşkil etməyək?

Bu qarışıqlığı daha da artırdı. Zənginləşənlərin də, yoxsullaşanların da sayı artdı. Bu dəfə zənginlər gecələri körpünün üzərində keçirsələr yoxsullaşacaqlarını gördülər.

“Niyə yoxsullara bir az pul verib bizim üçün oğurlamalarını təşkil etməyək?” deyə düşündülər. Müqavilələr imzalandı. Maaşlar, faiz təyin olundu. Hər iki tərəf də bir çox saxtakarlıqlar etdi, əlbəttə; insanlar hələ də soyğunçu idilər. Amma nəticədə zənginlər daha zəngin, yoxsullar daha yoxsul oldular.

Zənginlərin bir qismi elə zənginləşdilər ki, artıq oğurlamaları, ya da oğurluq təşkil etmələri lazım gəlmirdi. Amma oğurlamağı buraxsalar çox keçmədən yoxsullaşacaqlardı; yoxsullar bunu təmin edərdi. Onun üçün yoxsulların ən yoxsullarına mallarını o biri yoxsullardan qorumaq üçün pul verdilər.

Beləcə, polis qüvvələri quruldu, həbsxanalar açıldı. Dürüst adamın ora gəlişindən bir neçə il sonra kimsə oğurlamaqdan, soyulmaqdan söz etməz oldu, artıq yalnız nə qədər zəngin və ya yoxsul olduqlarını danışırdılar. Yenə də bir miqdar oğru qalmışdı. Bir də dürüst olan o bir tək adam var idi, o da onsuz da çox keçmədən aclıqdan öldü.

Hazırladı: Bəhruz Nurməmmədov

Beyenmeler
0   16  
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +21 (from 21 votes)

Vüsaləddin Rüstəmov

Fitret.az idarəçisi. Mühəndis. Fikir və düşüncə yazıçısı.

- Sayt ünvanı

 
TwitterFacebookGoogle Plus

Bir cavab yazın