MÜASİR İQTİSADİYYAT TARİXİ

Dünya Savaşı

Savaş üçün iqtisadiyyat ilə birlikdə iqtisadiyyat üçün savaş da başlamışdı.

Müasir iqtisadiyyat tarixi necə idi? Müasir – yəni çağdaş, nisbi bir anlayışdır. Biz “müasir” olmağı, iqtisadi baxımdan qloballaşmanın ən böyük inkişafının yaşandığı, dünya müharibələri dönəmindən etibarən hesaba alacağıq. Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) ilə müharibələr bütün planetə yayılan bir fəlakətə çevrildi. Müharibələrin qloballaşması ilə birlikdə iqtisadiyyat və pul sistemi də qloballaşdı. Artıq dünyanın bir yerində bir şeylər oldumu, “digərləri” inə daha çox təsir edirdi. Fəlakətlər, pul və iqtisadiyyat eyni nisbətdə inkişafa davam etdi. Dünya müharibələri ilə möhkəmləndirilən bir iqtisadi savaş başladı. Artıq savaş üçün iqtisadiyyat ilə birlikdə iqtisadiyyat üçün savaş da gündəmdə idi. İstismar olunacaq yerləri işğal etmə yarışında gec qalan Almanlar və heç bir zaman kifayətlənməyən İngiltərə, Fransa və sairə kapitalistlər savaşa qaçınılmaz olaraq girdilər. Osmanlı Dövləti istismar etməyə uyğun coğrafiyada olması üzündən güclü tərəfdə ola bilmədi. Böyük qüvvələr Osmanlını artıq savaş başlarkən bölüşmüşdü. Nəhayət Osmanlı almanlara meylləndi. Birinci Dünya Savaşında Almaniya və Osmanlı çox ağır şərtlərlə təslim oldu.

hitler almaniyası

Almanlar alçaldılmanın verdiyi təsirlə milliyyətçiliyə yönəldilər.

Birinci Dünya Savaşının ağır və alçaldıcı şərtləri İkinci dünya müharibəsini hazırladı. Almanlar alçaldılmanın verdiyi təsirlə milliyyətçiliyə yönəldilər. Əvvəlki döyüşün iqtisadi ölçüsündə xalq-millət tanımayan tacirlər almanları qəzəbləndirmişdi. Bunların böyük qismi isə yəhudi idi. Yəhudilərə, köhnə düşmənlərə və kommunizm adıyla Slavyan təbliğatı edən kommunistlərə böyük kinləri vardı. Çöldən baxanda ağıl almayan bir müharibə başlatdılar. Bütün dünya çaşdı. Çünki dünyanın ən böyük 5 qüvvəsindən dördünü bir ildə hopdurub və hələ də bir çox cəbhədə irəliləyirdilər. “Savaş iqtisadiyyatı” və “İldırım savaşı” bütün dünyanı çaşdırdı. Bütün dünya almanları pisləsələr də hərəkətləri hərbi tarixə mal oldu. İngiltərə, İspaniya və İsveçrə xaric Avropanın hamısı Almaniya və tərəfdarlarına aid idi.

Almaniyanın müttəfiqi Yaponiya da özünün 10 qatı əhaliyə sahib Çin və daha bir çox ölkəni ələ keçirmişdi. Daha da böyüməkdə idi. Heç bir təbii resursuı olmadan bu gücə çatan Yaponlar indi sahib olduqları qaynaqlarla daha nələr edəcəklər? Bütün dünya qarışıqlıqla olanları izləyərkən müharibənin taleyini dəyişdirən yenə iqtisadi səbəblər oldu.

İqtisadi baronlar, pul ataları, tacirlər gedişatdan məmnun deyildi.

İqtisadi baronlar, pul ataları, tacirlər gedişatdan məmnun deyildi.

İqtisadi baronlar, pul ataları, tacirlər gedişatdan məmnun deyildi. Antanta dövlətləri davamlı döyüşürdü. Müharibə iqtisadiyyat üçün çox da yaxşı bir şey deyil. Hələ bir də, iqtisadiyyatı əlində tutanlar Nasistlərin baş düşmanlardırsa və ABŞ-ı döyüşə razı edə bilərdilərsə ordular bu gücün qarşısında dayana bilməzdi. Yalan xəbərlər, təşviqlər, xalqı hiddətə gətirmələrlə ABŞ savaşa girdi. Dünyanın ağası olaraq qalmaq istəyirdisə girməliydi. Həm, dünyadakı tacirlərin 90%-i Almanların-Yaponların işğal etdiyi ya da düşmən olduğu ölkələr idi. Hər nə qədər yəhudi tacirlər belə nasistlərlə ticarət etmişdisə də, gələcək alman olmayanlara parlaq görünmürdü. Buna görə tacirlər həm Almaniyaya məhsul satdılar, həm də bütün ölkələri onlara qarşı qaldırdılar.

Dünyanın dörd yüz illik nizamı dəyişmək üzrəykən ticarətini və gücünü itirmək istəməyən ABŞ-ın təsiriylə vəziyyət dəyişdi. Bir ildə Avropanı ələ keçirən Almanlar olduqları yerdə durmadılar. Bu bir az qəribədir. Çünki bərabər gücdəki orduları iki ayda yox edən böyük bir güc onu qorumaq üçün məcbur edilməməlidir. Bununla yanaşı Almanlar silinib getdi. Bunu əsgərlər etdi görünsə də, iqtisadiyyat etmişdir. Pulun nizam, güc, siyasət, ulus, ideologiya və sairə şeylərin üstündə olmasının gözəl bir nümunəsi yaşanmışdır. Hitler “tanrı bizi tərk etdi” demişdir, amma əsl tərk edən puldur. Alman və yaponlardan ibarət bir dünya heç vaxt iqtisadi olmadı. Əvvəlki pul ataları yerini tərk etmək məcburiyyətində qalacaq. Ayrıca, dünyanın daha çox istismar edilməsi, parçalanma və iqtidar mübarizələrinə bağlıdır. Müharibəni tərk edən pis deyə tərk etməmişdir, qazanclı olmadığı üçün tərk etmişdir.

Dünyanın daha çox istismar edilməsi, parçalanma və iqtidar mübarizələrinə bağlıdır.

Dünyanın daha çox istismar edilməsi, parçalanma və iqtidar mübarizələrinə bağlıdır.

Dünya savaşı bitdi, atəşkəs edildi. Çox deyil 20 il sonra nə oldu? Almaniya hələ ən böyüklərdən. Yaponiya hələ Asiyanın ulduzu. Bu gün ikisinin də olduğu qitələrin ən böyük iqtisadi gücü olduğunu söyləmək lazımdır. Yaxşı, atom bombaları atılan Yaponiyaya, hardasa bütün böyük orduların atəşiylə yanan Almaniyaya nə oldu? Cavab sadədir. Əslində Almaniya filan yox. Pul var. Çıxar əlaqəsi var. Qlobal nizamın bu böyük çarxları heç sevilməsi də onlarsız olmadı. Çarxlar döndü, pul yerini tapdı. Elmə ən böyük töhfəni Almanlar etmişdi, davam etdilər. Sənayenin möcüzəvi bir nümunəsi olan Yaponlar da inkişafını köhnəsindən daha yaxşı hala gətirdi. 70-ci illərdə ordusu olmayan bu iki ölkənin dünyanı ələ keçirəcəyinə qəti gözlə baxılırdı. Təbii hər kəs artıq “cəbhə döyüşləri”nın bir şey ifadə etmədiyini bilirdi. Dünyanı ələ keçirmənin yolu iqtisadi olanı idi.

Qloballaşma və kapitalizm “inkişaf” küləyini dünyanın çox yerinə əsdirdidi. Bir çox ölkələrə bunlarda sonra “inkişaf etməkdə olan ölkələr” deyildi. 1960-cı illərdə müharibə sonrası yenidən qurulma deyə adlandırılan dövrə daxil olundui. ABŞ bu əsnada uçan quşa belə kömək etdi. Hər ölkədə, hər yerdə ABŞ adı xatırlandı. ABŞ bir marka oldu. ABŞ-ı quranların dediyinin tam tərsinə gedildi. Öz ölkələrində öz işlərinə baxmaq yerinə dünyanın hər yerində bir səfirlik, bir konsulluq açmağa çalışdılar.

Sovet Sosialist Respublikalar Birliyi və müttəfiqləri dünyanın yarısına sahib idi, amma pula sahib deyildilər.

Sovet Sosialist Respublikalar Birliyi və müttəfiqləri dünyanın yarısına sahib idi, amma pula sahib deyildilər.

Bu əsnada sosializm adı altında bir diktatorluq icra edən ruslarla mübarizəyə girişdilər. Əslində diktatorluq də olsa kapitalizmdən yaxşı bir nizam meydana gətirən rusları, üstəlik dünyanın bütün imkanlarına sahibkən, dayandıran nə idi? Təbii ki, yenə pul söz mövzusu. Sovet Sosialist Respublikalar Birliyi və müttəfiqləri dünyanın yarısına sahib idi, amma pula sahib deyildilər. Pul ilə işləri yox idi. Pulun da onlarla işi olmadı. Nəhəng bir orduya və planlı bir iqtisadiyyata baxmayaraq Sovetlər parçalandı. Dünyanın xüsusi mülkiyyətinə sahib olduğunu sanan kapitalistlər buna çox sevindi. Bəzi ruslar da bayram etdi. Sosialist Sovetlərin altından oliqarxiya çıxdı. Bu gün dünyanın ən ədalətsiz gəlir bölüşdürülən yerləri keçmiş Sovet ölkələridir.

Bu əsnada 20-ci əsrdə kompüter, internet, televiziya kimi bir çox texnoloji, sənaye icadı və yenilik ortaya çıxdı. Bunlar sivilizasiya baxımından əhəmiyyətli inkişaflar kimi görünsə də istisnalar xaric hamısı istehlak həvəslərimizin bir əks olunmasıdır. Yenilik və inkişaf adı altında yeni istismar və inkişaf etmiş müstəmləkəçilik yaratdıq. Bu gün ətrafımızda gördüyümüz bütün məhsullar, sənaye varlıqlar şübhəsiz bir istismara əsaslanır. Əvvəlcə təbiətin, sonrasında da insanın istismarı ilə yaradılan “müasir” həyat milyardlarla illik tarixin utanc verici bir dayanma dövrüdür. Bütün müasirlik pafosları köləlik və təbiətin manipulyasiya üzərinə quruludur.

modern

Daha yaxşı həyat yalanıyla gələcəyimizdən oğurladıq.

Bugün müasir iqtisadiyyat əksəriyyətini meydana gətirən Avropalılar dünyanın qalan hər yerini istismar edərək əldə etdikləri firavan həyatlarına davam edirlər. Bütün dünya onların inkişaf yalanını mənimsədi. Daha yaxşı həyat yalanıyla gələcəyimizdən oğurladıq. Ədalət və sivilizasiyanın beşiyi kimi görünən Qərbin digər xalqları istismar edərək bu günlərə gəldiyi unuduldu. Dünyanın çoxu müasir yalanlara inandı və istehlak mədəniyyətini mənimsədi. Sonunda artan əhali və azalan resurslar ilə nələr yaşanacağını ancaq xəyal gücü geniş olanlar anlaya bilər. Resurs arayışındaki müasir və mədəni irəli cəmiyyətlər, Avropalıların Amerikanın kəşfində etdiklərinə baxmaq lazımdır. Bugünkü mədəniyyət anlayışının mənbəyindəki Avropanın keçmişdə etdiklərinə baxsaq insanlığın gələcəyini görə bilərik. Gələcək indiki halıyla heç də parlaq deyil, təbii ki, biz onu dəyişdirməyə cəhd etməzsək. Müasir iqtisadi yalanlara, istehlak cəmiyyətinə və siyasətçilərə aldanmayın.

Mənbə: www.dmy.info
Hazırladı: Vüsaləddin Rüstəmov

Beyenmeler
0   15  
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +19 (from 19 votes)

Vüsaləddin Rüstəmov

Fitret.az idarəçisi. Mühəndis. Fikir və düşüncə yazıçısı.

- Sayt ünvanı

 
TwitterFacebookGoogle Plus

SƏN İKİQAYINI TAPDINMI?

National Geographic (Beynəlxalq Coğrafiya) qurumunun, ixtiralarına dəstək verdyi alim Den Byutner 5 illik araşdırmaları nəticəsində yer kürəsində bəzi zonalar aşkar etmişdir ki, sonradan buna “mavi zonalar” adı verilmişdir. Uzun ömürlülük xüsusiyyətlərinin insanlarda gedərək artması bu zonaların səciyyəsidir. Alimlər mavi zonalardakı insanların uzun ömürlülüyünün artma səbəbini araşdırarkən düzgün və nizamlı qidanın, əxlaq və mədəniyyətin buna səbəb olduğu qənaətinə gəlmişdirlər ki, bu səbədən də bu zonalardakı insanlar digər ölkə xalqlarıından daha çox yaşayırlar.

timthumb

Bu zonalardan biri kiçik Okinava adasıdır. Ümumiyyətlə Yaponiya xalqı dünyada uzun ömürlülər sırasında ilk yerlərdə olmasına baxmayaraq bu adanın uzun ömürlülük  gostəriciləri bütün bu hədləri çox-çox geridə qoymuşdur. Hansıki orta yaş həddi, kişilərdə 88, qadınlarda isə 92 ildir və qidalandıqları ərzaq əsasən balıq, dəniz məhsulları meyvə və tərəvəzdir. Bəli, burada görülən işlərin əsas ağırlığı fiziki əməyə düşür, eyni zamanda uzaq şərq mənəvi və fəlsəfi təcrübəsi də cox dayanıqlıdır. Yalnız, burada dünyada, hətta Yaponiyada da olmayan daha bir şey var ki, buna İKİQAY (İKİGAİ) deyirlər.

Bu kiçik Yapon şəhərində bir qadın xəstəlikdən çox əziyyət çəkir. Bir anda ruhunun bədənini tərk etməsini hiss edir  və gözünə ata-baba ruhları görünün. Bu zaman yüksək bir səs:

“Sən kimsən?” deyə soruşur. “Mən bələdiyyə başçısının həyat yoldaşıyam.” – cavab verir.
“Mən sənin ərin kimdir soruşmadım. Sən mənə cavab ver, sən kimsən?”
“Mən dörd uşaq anasıyam. Mən məktəbdə müəlliməyəm.”
“Məgər mən səndən neçə uşağın var və harada işlədiyini mi soruşdum?”

Bu dialoq o zamana qədər davam etdiki sonunda qadın – Mən o şəxsəm ki, hər səhər yuxudan ailəmə komək edəcək və məktəbdə uşaqlara dərs öyrədəcək bir məqsədlə oyanıram. Bundan sonra onun ruhu bədəninə qayıdır və xəstəliyi səngiyir. O artıq ikiqayını tapmışdır.

Yapon məntiqli ikiqay, tərcümədə söz olaraq konkret öz əksini tapmasa da  “həyata məna verən” və yaxud “insanları səhərlər yuxudan sevinclə qaldıran”  anlamını verir. Başqa sözlə, ikiqay insan maraqlarının zərif və kompakt təyinidir, hansı ki, həyatlara sevinc bəxş edir. Baxmayaraq Okinava adasının sakinləri ikiqay anlayışını öz həyat fəllsəfələrinə daxil edə bilmışdirlər, buna qərbdə də rast gəlinir və biz dəfələrlə onun tərəfdarları ilə rastlaşmışıq. Hətta bu insanlardan həyatlarında böyük uğurlar əldə edənlər də olmuşdur.

Yenidən işə başlamaq üçün səhərləri səbirsizliklə gözləyirik.
Vilbur Rayt (
Wilbur Wright) təyyarə ixtiraçısı.

Həyatda yalnız sevdiyiniz işi görün. Bu mütləq sizi müvəffəqiyyətə gətirib çıxaracaqdır. Hər səhər mən özümə güzgüdə baxar və soruşardım: Əgər bu gün mənim həyatımın son günü olsaydı, günlərlə gördüyüm işi bu gün də görərdimmi? Və əgər günlərlə bu suala cavab ancaq “yox” sözündən ibarətdirsə o zaman mən nələrisə dəyişdirməliyəm.
Stiv Gobs (Steve Jobs) Applenin rəhbəri

Məhz həyata maraq, istəklə öz işinə başlamaq və ən yaxşı yolla onu yerinə yetirməklə  insanlar öz əhəmiyyətlərini hiss edərlər və bu məmnuniyyət onların həyatını anlamla doldurar. O insanlar ki, öz ikiqayını tapa bilirlər, onlara  depressiyalar yaddır, onlar həyatda optimist münasibətlərini qorumağı bacarır və dağıdıcı vərdişlərə meyilli olmurlar. Buna görə də kim mənalı və uğurlu həyat istəyirsə, özünə onu səhərlər yuxudan qaldıran səbəblər tapmalıdır.

mutluluk anahtari

İKİQAYINIZI NECƏ TAPACAQSINIZ?

Hər hansı bir işlə məşğul olacaqsınızsa, əsas sizdən bu işə yetərincə zaman və enerji sərf olunması tələb olunacaqdır. Sizə məntiqli və əhəmiyyətli qərarlar qəbul etmək lazım olacaq, və çox təəssüf ki, bəzən insanlar bunun vacibliyini çox gec anlayırlar. İkiqayınızın axtarışına nə qədər tez başlasanız bir o qədər tez rahatlar və həyatınızdan məmnun qalarsınız. Aşağıda geyd olunmuş sual və cavablar sizə bu axtarışlara kömək edəcəkdir:

 • Nailiyyət.
  Həyatınızda hansı  nailiyyətlərinizi siz ən dəyərli hesab edirsiniz? Bir vərəq götürün və fəxr etdiyiniz 2-3 işinizi yazın. Bu sizə ikiqayınızı tapmaq üçün bir başlanğıcdır.
 • Bilik.
  Sizin bilikləriniz və bacarıqlarınız əsasən nədən ibarətdir? Harada siz özünüzü mütəxəssis hesab edirsiniz? Nə haqqında siz məmnuniyyətlə danışırsınız, hansı mövzuda ədəbiyyat oxuyursunuz? Asudə vaxtlarınızda hansı saytları izləyirsiniz?
 • Hiss.
  Bildiyiniz bir sahədə işləməyiniz sizin karyera müvəffəqiyyətinizin zəmanətidir. Amma əgər siz işləyərək xoşbəxtliyi də əldə etmək istəyirsinizsə, bu halda sevdiyiniz işi işləməlisiniz. İkiqayınızı iş uğurlarınız o qədərdə həyəcanlandırmır, nə qədərki bu uğurlar ürəklərə sevinclə bərkidilməmişdirlər. Məhz  ilk növbədə diqqəti buna yönəltmək lazımdır.
 • Özünə qiymət.
  Özünüzü xəyallarınızda kim  görürsünüz? Siz müəllimsiniz, hüquqşünas, ana, alim, kitab nəşriyyatçı, fermer? Mümkündür ki, məhz gələcəyinizin düzgün qiymətləndirilməsi bütün sizin səylərinizi fokuslamağa kömək edəcək  linzadır.
 • Şəxsiyyət.
  Dünyada eyni insan yoxdur və müxtəlif şəxsiyyətlər tamamilə müxtəlif işlərdə formalaşmışdırlar. Şəxsiyyətinizin tipini bilərək, siz anlayacaqsınız ki, niyə bəzi məşğuliyyətlər sizə böyük həzz gətirir, digərləri isə ruhunuzun bir siminə də toxunmurlar.

Və sonda bir şəxsiyyətin  sitatıla bu məqaləni bitirmək istərdim. Hansı ki, daha dəqiq desək, o yalnız özünü tapmadı, həm də onu bütün öz həyatı boyu izlədi.

Sən nəyi sevdiyini tapmalısan. Və öz sevdiyin işi sanki ən sevdiyin insan kimi tapmalısan. İş sənin həyatının çox hissəsini alacaq və buna görə bu işdən həzz almağın yolu bu işi anlayaraq onu əla yerinə yetirməkdir. Bunun da tək yolu bu işi sevməkdir. Əgər sən  öz sevimli işini  tapmamısansa,  onu axtarmağa davam et. Axtarışlarını bu işi tapana qədər davam et. Hər şeydə olduğu kimi qəlbinin nə istədiyini onu tapdığında anlayacaqsan. Və hər bir gözəl münasibətlər kimi sənin işə həvəsin zamanla yalnız böyüyəcəkdir. Ona görə də tapana qədər axtar və sakitləşmə.
Stiv Gobs (Steve Jobs) Applenin rəhbəri

Sən artıq ikiqayını tapdınmı?

Mətni tərtib etdi: Dmitri Qorçakov
Tərcümə edən: Qüdrət Hidayətov  

Beyenmeler
1   15  
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +24 (from 24 votes)

Vüsaləddin Rüstəmov

Fitret.az idarəçisi. Mühəndis. Fikir və düşüncə yazıçısı.

- Sayt ünvanı

 
TwitterFacebookGoogle Plus